הנחיות להוצאת פסולת גושית:

הגדרה לפסולת גושית: פסולת מוצקה של גופים בעלי נפח גדול כגון גרוטאות, יריעות, אריזות מחומרים בלתי מתכלים כגון: שברי ריהוט, מתכת, פלסטיק, זכוכית,טקסטיל, שמקורה בפסולת ביתית.

1. מועדי איסוף והוצאת פסולת גושית מצדי הבתים:

יש להוציא את הפסולת הגושית אך ורק בימים שנקבעו, יום לפני מועד הפינוי בלבד. בתאריכים בהם הפינוי נקבע ביום ראשון ניתן להוציא את הפסולת מיום שישי. המועצה מפנה פסולת על פי תכנית עבודה המופיעה במוקד המועצה ומפורסמת באתר האינטרנט של המועצה.

ביישובים בהם קיימת מכולה לריכוז פסולת גושית, לא יבוצע איסוף מטעם המועצה מצדי הבתים.

לצפייה בתוכנית חודשית לפינוי הפסולת הגושית ליד בתי מגורים לחצו כאן >

לצפייה בתוכנית חודשית לפינוי מכולת הפסולת הגושית לחצו כאן >

2. אופן ההוצאה:

יש להניח את הפסולת לצדי המדרכה או במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי, בסמוך לבית או במקומות שנקבעו ע"י וועד היישוב.

  • יש לוודא שהפסולת לא תפריע לתנועת כלי רכב ולא תסכן את הולכי הרגל.
  • יש להקפיד כי הפסולת לא תונח בסמוך או מתחת לעמודי חשמל, טלפון, תמרורים, בריכות מים, צנרות מים, גינות ציבוריות וכיו"ב.
  • אין להחנות רכב במקום שימנע את איסוף הפסולת הגושית.
  • לא יבוצע פינוי פסולת גושית מחצרות הבתים, מאזורי לולים או דרכי שירות.
  • אין להניח פסולת ביתית, שקיות ניילון, קרטון, גזם ופסולת בניין בערמת הפסולת הגושית.
  • הערימה לא תפונה במקרה של השלכת פסולת שאינה פסולת גושית לערימה.
3. כמות ההוצאה:

יש להוציא ערימה אחת לבית-אב והיא צריכה להיות בגודל סביר (נפח של כ- 2 שקי בלה) במקרה של כמות גדולה יותר, יש לשמור את הפסולת בחצר הפרטית ולדחות לפינוי במחזור הבא.

4. פסולת שאינה נאספת ע"י המועצה:

פסולת חקלאית: הכוללת ניילון חקלאי, רשתות, משטחים, מיכלים, צינורות השקיה, טפטפות, וכל פסולת חקלאית אחרת שלא צוינה.
פסולת עסקית: באחריות כל בית עסק הנמצא ברחבי מועצה אזורית מטה יהודה, לפנות את הפסולת שלו באופן עצמאי, ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי. פסולת מבתי עסק לא תפונה ע"י המועצה.
פסולת משקית: במידה ותושב מעוניין לפנות את חצר המשק שלו מפסולת שהצטברה במהלך השנים, עליו להזמין פינוי עצמאי ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי. צמיגים יש לפנות לפנצ'רייה, או ליבואן צמיגים. לא ייאספו צמיגים שיונחו לאיסוף כפסולת גושית.

חשוב לזכור! יחידת הפיקוח של המועצה מבצעת פיקוח ואכיפה סביבתית מוגברת. אי עמידה בנהלים אלו יגרמו לקנסות. הננו תקווה שתושבי המועצה ומבקריה יקפידו לפעול בהתאם להנחיות ובהתאם להוראות הפקחים. מידע נוסף על ימי הפינוי ופעילות המחלקה ניתן למצוא במוקד ובאתר המועצה בעמוד מחלקת קיימות ואיכות סביבה.