תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים -דצמבר 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב   ג   ד   ה   ו
04/12/2022   05/12/2022   06/12/2022   07/12/2022   08/12/2022   09/12/2022
בקוע איסוף  2 בית נקופה 1 אביעזר 1 גבעת ישעיהו 2 לוזית 2 בר גיורא
        נתיב בל"ה 1 מטע 2 תעוז 2 עין נקובה
        גפן 1 אורה 1     תירוש
                    עין ראפה
11/12/2022   12/12/2022   13/12/2022   14/12/2022   15/12/2022   16/12/2022
בית מאיר 2 רמת רזיאל 1     אשתאול 2 צלפון  2 עין נקובה
שריגים 1             כסלון 1  
לוזית  1                  
18/12/2022   19/12/2022   20/12/2022   21/12/2022   22/12/2022   23/12/2022
עמינדב 2 בית נקופה 1 נתיב הל"ה 1 שדות מיכה 2     בר גיורא
תרום*2 2 אביעזר 1     אורה 1     זכריה
בקוע איסוף  2                  
25/12/2022   26/12/2022   27/12/2022   28/12/2022   29/12/2022   30/12/2022
כפר אוריה 2 מחסיה 1 אבן ספיר 2 נס הרים 2     עין נקובה
שריגים 1                  
לוזית  1                  

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים -נובמבר 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א ב ג ד ה ו
    01/11/2022 02/11/2022 03/11/2022 04/11/2022
      גפן    
06/11/2022 07/11/2022 08/11/2022 09/11/2022 10/11/2022 11/11/2022
  בית נקופה נתיב בל"ה אורה לוזית בר גיורא
  אבעיזר   גבעת ישעיהו תעוז עין נקובה
      מטע   תירוש
          עין ראפה
13/11/2022 14/11/2022 15/11/2022 16/11/2022 17/11/2022 18/11/2022
בית מאיר רמת רזיאל צלפון אשתאול   עין נקובה
שריגים          
לוזית           
20/11/2022 21/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 24/11/2022 25/11/2022
עמינדב בית נקופה נתיב הל"ה אורה   בר גיורא
תרום*2         זכריה
עמודה1          
27/11/2022 28/11/2022 29/11/2022 30/11/2022    
כפר אוריה מחסיה אבן ספיר נס הרים    
שריגים          
לוזית           

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים -אוקטובר 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב    ג   ד   ה  
02/10/2022   03/10/2022   04/10/2022   05/10/2022   06/10/2022  
ען נקובה  א אשתאל *2 א   א יום כיפור   בית זית א
תירוש א כסלון א זנוח       עמינדב מ
שריגים א בית מאיר*2 א גבעת ישעיהו*2       עין ראפה א
    בית נקופה*2 א            
09/10/2022   10/10/2022   11/10/2022   12/10/2022   13/10/2022  
אבן ספיר*2 א סוכות   נתיב הל"ה א רמת רזיאל*2 א בית זית א
עין נקובה  א     תרום *2   גפן א    
        לוזית*2   מטע*2 א    
        כפר אוריה *2   אורה א    
16/10/2022   17/10/2022   18/10/2022   19/10/2022   20/10/2022  
עין נקובה א שמיני עצרת   אביעזר*2   שריגים  א בית זית א
צלפון*2       תעוז*2       עמינדב  מ
                מחסיה א
23/10/2022   24/10/2022   25/10/2022   26/10/2022   27/10/2022  
עין נקובה  א     נתיב הל"ה   נס הרים*2 א בית זית  
            אורה  א    
30/10/2022   31/10/2022              
עין נקובה          א        

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים -ספטמבר 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב   ג   ד   ה  
                01/09/2022  
                זכריה*2 א
                בית זית א
                עין ראפה א
04/09/2022   05/09/2022   06/09/2022   07/09/2022   08/09/2022  
ען נקובה  א אשתאל *2 א כפר אוריה*2 א מחסיה א בית זית א
תירוש א כסלון א זנוח   אביעזר*2 א עמינדב מ
    בית מאיר*2 א גבעת ישעיהו*2   תעוז*2 א    
      א בית נקופה*2   שריגים א    
11/09/2022   12/09/2022   13/09/2022   14/09/2022   15/09/2022  
אבן ספיר*2 א לוזית*2 א נתיב הל"ה א רמת רזיאל*2 א בית זית א
עין נקובה  א גפן  א תרום *2       צלפון*1 א
    מטע*2 א            
18/09/2022   19/09/2022   20/09/2022   21/09/2022   22/09/2022  
עין נקובה א     נתיב הל"ה   שריגים  א בית זית א
                עמינדב  מ
25/09/2022   26/09/2022   27/09/2022   28/09/2022   29/09/2022  
עין נקובה  א ראש השנה    ראש השנה    נס הרים*2 א בית זית  

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים -אוגוסט 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

    ב    ג   ד   ה  
    01/08/2022   02/08/2022   03/08/2022   04/08/2022  
    רמת רזיאל*2 א תירוש א תרום*2 א זכריה*2 א
    כפר אוריה *2 א זנוח א גבעת ישעיהו*2 א בית זית א
    תעוז*2 א נתיב הל"ה א שריגים א עין ראפה א
07/08/2022   08/08/2022   09/08/2022   10/08/2022   11/08/2022  
ען נקובה  א אשתאול*1 א   א מחסיה א בית זית א
    כסלון א     אביעזר*2 א עמינדב מ
    בית מאיר*2 א            
    עמינדב  מ            
    בית נקופה*2 א            
14/08/2022   15/08/2022   16/08/2022   17/08/2022   18/08/2022  
אבן ספיר*2 א לוזית*2 א נתיב הל"ה א     בית זית א
עין נקובה  א גפן  א            
    מטע*2 א            
    צלפון*2 א            
21/08/2022   22/08/2022   23/08/2022   24/08/2022   25/08/2022  
עין נקובה א         שריגים  א בית זית א
28/08/2022   29/08/2022   30/08/2022   31/08/2022      
עין נקובה            נס הרים*2