תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה -נובמבר 2022

  נהג   נהג  01/11 שלישי נהג  02/11 רביעי נהג 03/11 חמישי נהג
        בחירות    א.ת הר טוב  ד שרש ג
            ישעי ד נחושה ג
            מועצה +רטורנו  ג חינוך ג
            שדות מיכה גזם ד נחם+בית עלמין ד
            גיזו ג עין כרם ד
            הראל  ג צור הדסה בור   
                נחשון   
06/11 ראשון נהג   7/11 שני   08/11 שלישי נהג 09/11 רביעי נהג  10/11 חמישי נהג
צפרירים ד צור הדסה ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
צרעה   נווה שלום  ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד אדרת ג נוה אילן ד צור הדסה בור ג חינוך ג
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ג מוסדות חינוך ד רמת רחל ג מוצא ד
  ד         עגור      
13/11 ראשון נהג  14/11 שני    15/11 שלישי נהג 16/11 רביעי נהג  17/11 חמישי  
    שואבה ג מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד שורש ד
קרית ענבים ד מעלה החמישה ד נווה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ד נחם+בית עלמין ג
בקוע איסוף  ד הראל ד נחשון ד שדות מיכה גזם ג עין כרם  ד
צור הדסה בבור  ג טל שחר ג     גיזו ד צרעה ד
רוגלית ג מסילת ציון ד     הראל ג    
 20/11 ראשון נהג  21/11 שני    22/11 שלישי נהג 23/11 רביעי נהג 24/11 חמישי  
צפרירים ד יד השמונה ג מועצה+רטורנו  ד א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
צרעה ג אדרת ג נטף ג צובה ד מבוא ביתר ד
יד לשיריון ד עגור ד נווה אילן ד צור הדסה בור ג חינוך  
צור הדסה בבור  ג     מוסדות חינוך ג מועצה רטרנו  ד מוצא ד
            נווה אילן  ג    
            רמת רחל ג    
 27/11 ראשון   28/11 שני    29/11 שלישי    30/11 רביעי      
מוסדות חינוך ד מעלה החמישה ג מועצה +רטרנו ד א.ת הר טוב ד    
קרית ענבים  ג רוגלית  ד נווה שלום ג ישעי ד    
יד לשריון ג הראל ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג    
בקוע איסוף ד טל שחר ד נחשון ג שדות מיכה גזם ד    
צור הדסה  ד מסילת ציון ג מעלה החמישה ג גיזו ג    
    שואבה        הראל ג    

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - אוקטובר 2022

שבוע 1
 02/10 ראשון נהג  03/10 שני נהג 04/10 שלישי נהג 05/10 רביעי נהג  06/10 חמישי נהג
קרית ענבים ג שואבה ג מועצה +רטורנו ג יום כיפור   שרש ג
צור הדסה בבור  ג מעלה החמישה ד נווה שלום ג     נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית ג צור הדסה בור ד     חינוך ג
בקוע איסוף  ג הראל ג נחשון ד     נחם+בית עלמין ד
שדות מיכה גושית ד טל שחר ג יד השמונה ג     עין כרם ד
    מסילת ציון ד א.ת הר טוב ד     ישעי  
שבוע 2 
09/10 ראשון נהג 10/10 שני נהג 11/10 שלישי נהג 12/10 רביעי נהג 13/10 חמישי נהג
צפרירים ד סוכות   מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
אדרת ג     נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד     נוה אילן ד צור הדסה בור ג חינוך ג
צור הדסה בבור  ג     מוסדות חינוך ד רמת רחל ג מוצא ד
צרעה ד     גיזו ד עגור   שואבה ד
שבוע 3
16/10 ראשון נהג 17/10 שני נהג 18/10 שלישי נהג 19/10 רביעי נהג 20/10 חמישי נהג
מוסדות חינוך   שמיני עצרת    מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד שורש ד
קרית ענבים ד     נווה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד     צור הדסה בור ד צור הדסה בור ד נחם+בית עלמין ג
בקוע איסוף  ד     נחשון ד שדות מיכה גזם ג עין כרם  ד
צור הדסה בבור  ג     יד השמונה ג גיזו ד צרעה ד
רוגלית ג     מעלה החמישה   הראל ג    
טל שחר ג     מסילת ציון          
שבוע 4
23/10 ראשון נהג 24/10 שני נהג 25/10 שלישי נהג 26/10 רביעי נהג 27/10 חמישי נהג
צפרירים ד צרעה ג מועצה+רטורנו  ד א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
אדרת ג גיזו  ג נטף ג צובה ד מבוא ביתר ד
יד לשיריון ד עגור ד נווה אילן ד צור הדסה בור ג חינוך  
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ד מוסדות חינוך ג מועצה רטרנו  ד מוצא ד
            נווה אילן  ג    
            רמת רחל ג נטף  ג
שבוע 5 
30/10 ראשון נהג 31/10 שני  נהג            
מוסדות חינוך ד מעלה החמישה ג            
קרית ענבים  ג רוגלית  ד            
יד לשריון ג הראל ג            
בקוע איסוף ד טל שחר ד            
צור הדסה  ד מסילת ציון ג            
    שואבה  ד            

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - ספטמבר 2022

      נהג   נהג   נהג 01/09 חמישי נהג
                גבעת יערים ג
                מבוא ביתר ד
                חינוך ג
                מוצא ד
                נחושה ג
04/9 ראשון  נהג  05/09 שני נהג  06/09 שלישי נהג 07/09 רביעי נהג  08/09 חמישי נהג
קרית ענבים ג שואבה ג מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש ג
צור הדסה בבור  ג מעלה החמישה ד נוה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע איסוף  ג הראל ג נחשון ד שדות מיכה גושית  ג נחם+בית עלמין ד
    טל שחר ג         עין כרם ד
    מסילת ציון ד            
שבוע שלישי
11/09 ראשון נהג  12/09 שני  נהג 13/09 שלישי נהג 14/09 רביעי נהג  15/09 חמישי נהג
צפרירים ד צרעה ג מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
אדרת ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג נוה אילן ד צור הדסה בור ג חינוך ג
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ג מוסדות חינוך ד רמת רחל ג מוצא ד
                נחושה ג
שבוע רביעי
 18/09 ראשון נהג  19/09 שני נהג 20/09 שלישי נהג  21/09 רביעי נהג 22/09 חמישי  
מוסדות חינוך   מעלה החמישה ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד שורש ד
קרית ענבים ד רוגלית ד נווה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד הראל ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ד נחם+בית עלמין ג
בקוע איסוף  ד טל שחר ד נחשון ד שדות מיכה גזם ג עין כרם  ד
צור הדסה בבור  ג מסילת ציון ג יד השמונה ג גיזו   צרעה  
    שואבה ד         צור הדסה בור  
שבוע חמישי
25/9 ראשון נהג ראש השנה נהג ראש השנה נהג 28/9 רביעי נהג 29/9 חמישי  
צפרירים ד         א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
אדרת ג         צובה ד מבוא ביתר ד
יד לשיריון ד         צור הדסה בור ג חינוך  
עגור ג         מועצה רטרנו    מוצא ד
            נווה אילן    נחושה ג
            רמת רחל ג נטף  ג

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - אוגוסט 2022

    1/8 שני נהג 2/8 שלישי נהג 3/8 רביעי נהג  4/8 חמישי נהג
    צרעה ד מועצה +רטרנו ד א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
    גיזו ד נטף ג צובה ג מבוא ביתר ד
    עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
    יד השמונה ג מוסדות חינוך ג שדות מיכה גושית ד מוצא ד
        נווה אילן ד רמת רחל ג נחושה ג
        גן בית נקופה  ד        
שבוע שני
7/8 ראשון נהג 8/8 שני נהג  9/8 שלישי נהג  10/8 רביעי נהג  11/8 חמישי נהג
קרית ענבים ג שואבה ג מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש ג
צור הדסה בבור  ג מעלה החמישה ד נוה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ד הראל ג נחשון ד שדות מיכה גזם ג נחם+בית עלמין ד
    טל שחר ג         עין כרם ד
    מסילת ציון ד            
שבוע שלישי
14/8 ראשון נהג  15/8 שני נהג 16/8 שלישי נהג 17/8 רביעי נהג  18/8 חמישי נהג
צפרירים ד צרעה ג מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
אדרת ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג נוה אילן ד צור הדסה בור ג חינוך ג
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ג מוסדות חינוך ד רמת רחל ג מוצא ד
                נחושה ג
שבוע רביעי
21/8 ראשון נהג   22/8 שני נהג 23/8 שלישי נהג  24/8 רביעי נהג 25/8 חמישי  
מוסדות חינוך   מעלה החמישה ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד שורש ד
קרית ענבים ד רוגלית ד נווה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד הראל ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ד נחם+בית עלמין ג
בקוע ד טל שחר ד נחשון ד שדות מיכה גזם ג עין כרם  ד
צור הדסה בבור  ג מסילת ציון ג            
    שואבה              
שבוע חמישי
 28/8 ראשון נהג    29/8 שני נהג  30/8 שלישי נהג 31/8 רביעי נהג    
צפרירים ד צרעה ג מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד    
אדרת ג גיזו ד נטף ג צובה ד    
יד לשיריון ד עגור ג נוה אילן ד צור הדסה בור ג    
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ג מוסדות חינוך ד רמת רחל ג