בשעה טובה, לאחר שנים רבות, ביום 03 יולי 2022 אישרה וועדת השמות הממשלתית במשרד ראש הממשלה בראשות הפרופ' משה שרון, את בקשתנו לקבוע את השם "אזור תעשייה הַר-טוּב" (בערבית: المنطقة الصناعية هار- توڤ , ובלטינית: Industrial Zone Har-Tuv). דבר ההחלטה יפורסם לפי הנהלים המקובלים, ומעתה והלאה זהו השם הרשמי והמוכר של אזור התעשייה.

כמו כן, בשעה טובה, ולאחר שנים רבות, במהלך חודש יוני קיבלנו אישור רשמי מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למתן שמות ולסימול רשמי לרחובות באזור התעשייה:

שם הרשות

שמות רחובות וסימול-

הר-טוב א'

שמות רחובות וסימול-

הר-טוב ב'

מטה יהודה

רחוב התעשייה סמל 112

רחוב המלאכה סמל 113

רחוב התנועה סמל 114

רחוב היצירה סמל 115

רחוב הבניה סמל 116

רחוב טורקיז סמל 101

רחוב גרניט סמל 102

רחוב אודם סמל 103

רחוב ספיר סמל 104

רחוב סלע סמל 105

רחוב חושן סמל 106

רחוב יהלום סמל 107

רחוב בזלת סמל 108

רחוב טופז סמל 109

רחוב קריסטל סמל 110

רחוב דולומיט סמל 111

בית שמש

 

רחוב טורקיז סמל 299

רחוב גרניט סמל 316

רחוב אודם סמל 318

רחוב ספיר סמל 320

רחוב סלע סמל 322

רחוב חושן סמל 309

רחוב יהלום סמל 317

רחוב בזלת סמל 319

רחוב טופז סמל 321

רחוב קריסטל סמל 324

רחוב דולומיט סמל 315