מטה יהודה דלג >>
חלוקת מלגות לסטודנטים
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
כניסה לאתר היובל למטה יהודה
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 99700
תוכן
היכל התרבות
מרוץ תנ"ך תש"ח
יד חריף
עיר ללא אלימות
מבט על
גלעד לזכרם

מטה יהודה בפייסבוק

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי