גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
כניסה לאתר היובל למטה יהודה
רישום גני ילדים
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 99700
תוכן מבצע "צוק איתן" - כל העדכונים וההנחיות
היכל התרבות
מרוץ תנ"ך תש"ח
יד חריף
עיר ללא אלימות
מבט על
גלעד לזכרם

מטה יהודה בפייסבוק

גלריות

ישובי המועצה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית
דלג >>
הודעה חשובה,
בהמשך לאזעקות באזור המועצה: ידוע על ירוט באזור ההר, לא ידוע על נפילות.
לילה טוב ושקט
----------------------------
לדיווחים והנחיות בנושא מבצע 'צוק איתן' 

לחצו כאן >>