"לרפואת כל חולי עמך ישראל"

דבר תורה מאת הרב אברהם חמו על פרשת כי תצא

הפרשה מתחיל ב-3 מצוות שונות לכאורה:

  1. ״כי תצא למלחמה על אוייבך…. וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאישה״
  2. ״ כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה ואחת שנואה״
  3. . ״כי יהיה לאיש בן סורר ומורה״

אנחנו רואים שהתורה מאשרת דבר מאוד מוזר וקשה לקחת אישה שבויית מלחמה ולהתחתן איתה.

והתורה מדברת בתקופה שרק הצדיקים יצאו למלחמה

אלא שהתורה מאשרת אבל מזהירה שדבר מוביל לדבר

וששלושת המצוות קשורות זו בזו

ושמי שייקח אישה אחרת נוספת ויעדיף אותה על הראשונה עתיד לקבל בן סורר ומורה  

כמה השפעה יש למעשים של ההורים על הילדים.


מוטי כהן
מנהל היחידה לתרבות יהודית ישראלית וניהול תחום הקבורה
029958979
0523805860