פינוי גזם חודש מאי 2024

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 0508870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קייימות ואיכות הסביבה.
רביעי   חמישי   שישי   ראשון   שני   שלישי  
01/05/2024   02/05/2024   03/05/2024   05/05/2024   06/05/2024   07/05/2024  
ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות
שריגים  פרטי צור הדסה 1 מחסיה 2 צור הדסה 1 גבעת ישעיהו 2 אורה 1
אדרת  1 נס הרים 1 צלפון 2 צרעה 1 מעלה החמישה 1 כסלון  2
רמת רזיאל 1 בית זית 1     עגור 1 נווה אילן  1 צור הדסה 1
צור הדסה 1 גבעת יערים 1     כפר אוריה  4 צור הדסה 1 שורש 2
לוזית  1 טל שחר פרטי     נווה שלום  2 צפרירים  3 שואבה 1
    מוצא פרטי     עמינדב  2 אשתאול 2 נווה מיכאל 2
    מטע 1             מבוא ביתר  1
    תירוש 1             קריית ענבים 1
    אביעזר 1                
08/05/2024   09/05/2024   10/05/2024   12/05/2024   13/05/2024   14/05/2024  
צור הדסה  1 נס הרים  1 בר גיורא 1 צור הדסה  1 מעלה החמישה  1 עצמאות   
אדרת 1 צור הדסה 1 עין ראפה  1 צרעה 1 צור הדסה 1    
מבוא ביתר  1 טל שחר פרטי נחם 3 צור הדסה  1 בית נקופה 2    
זנוח 1 מוצא פרטי     מבוא ביתר  1 נווה אילן  1    
רמת רזיאל 1 אביעזר 1     תעוז 3 תירוש 1    
ישעי  2 גבעת יערים  1     בקוע 2 בקוע 2    
שריגים  פרטי נטף 3                
תרום 2 יד השמונה  2                
בית מאיר 2 זכריה 2                
    לוזית  1                
    בית זית  1                
15/05/2024   16/05/2024   17/05/2024   19/05/2024   20/05/2024   21/05/2024  
צור הדסה  1 צור הדסה  1 תירוש 1 צור הדסה  1 צור הדסה  1 צור הדסה 1
אדרת 1 נס הרים 1 עין ראפה  1 צרעה 1 צלפון 2 שואבה 1
עגור 1 בית זית 1 נחשון  3 מבוא ביתר  1 מעלה החמישה 1 קריית ענבים 1
רמת רזיאל 1 טל שחר  פרטי     נווה מיכאל  2 נווה אילן 1 אורה 1
שריגים  פרטי מוצא  פרטי     מחסיה 2 גיזו  2 גפן 2
לוזית  1 גבעת יערים 1     גבעת ישעיהו  2     אבן ספיר 2
מטע  1 אשתאול  2     זכריה 2        
נחושה 2                    
22/05/2024   23/05/2024   24/05/2024   26/05/2024   27/05/2024   28/05/2024  
רמת רזיאל  1 צור הדסה 1 בר גיורא   צור הדסה 1 צור הדסה 1 שואבה 1
אדרת  1 גבעת יערים 1 הראל   צרעה  1 נווה אילן 1 הל"ה 1
צור הדסה 1 בית זית 1     מסילת ציון  2 מעלה החמישה 1 צור הדסה  1
בית מאיר 2 נס הרים  1     ישעי  2 בית נקופה 1 שורש 1
נווה שלום 2 מטע 1     זנוח  1     קריית ענבים  1
    אביעזר 1     עגור  1     אורה 1
            תרום 2        
29/05/2024   30/05/2024   31/05/2024              
צור הדסה 1 צור הדסה 1 בר גיורא 1            
אדרת  1 גבעת יערים 1                
בית מאיר 2 בית זית  1                
    נס הרים 1                
    אביעזר 1                
    נחושה 2                
                       

פינוי גזם חודש אפריל 2024

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 0508870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קייימות ואיכות הסביבה.
שני   שלישי   רביעי   חמישי   שישי      
01/04/2024   02/04/2024   03/04/2024   04/04/2024   05/04/2024      
ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות    
מסילת ציון  2 נתיב הל"ה  פרטי שריגים  פרטי צור הדסה 1 נחשון 3    
נווה אילן  1 אורה 1 אדרת  1 נס הרים 1 מחסיה 1    
צור הדסה 1 שואבה 1 רמת רזיאל 1 בית זית 1        
בית נקופה 2 צור הדסה  1 צור הדסה 1 גבעת יערים 1        
מעלה החמישה  1 זכריה 2 צלפון  2 טל שחר פרטי        
אשתאול 2 תירוש 2 בית מאיר  2 מוצא פרטי        
    נחם  3 לוזית  1 מטע 1        
    מבוא ביתר  1     ישעי 2        
            אביעזר 1        
07/04/2024   08/04/2024   09/04/2024   10/04/2024   11/04/2024   12/04/2024  
צור הדסה 1 גבעת ישעיהו 2 אורה 1 צור הדסה  1 נס הרים  1 בר גיורא 1
צרעה 1 נווה אילן  1 כסלון  2 אדרת 1 צור הדסה 1 עין ראפה  1
עגור 1 צור הדסה 1 צור הדסה 1 מבוא ביתר  1 טל שחר פרטי    
כפר אוריה  4 תרום 2 שורש 2 זנוח 1 מוצא פרטי    
נווה שלום  2 צפרירים  3 שואבה 1 רמת רזיאל 1 אביעזר 1    
עמינדב  2     נווה מיכאל 2 שריגים  פרטי גבעת יערים  1    
        קריית ענבים 1     נטף 3    
                יד השמונה  2    
                לוזית  1    
                בית זית  1    
14/04/2024   15/04/2024   16/04/2024   17/04/2024   18/04/2024   19/04/2024  
צור הדסה  1 מעלה החמישה  1 אורה 1 צור הדסה  1 צור הדסה  1 תירוש 2
צרעה 1 צור הדסה 1 עגור  1 אדרת 1 נס הרים 1 עין ראפה  1
מבוא ביתר  1 בית נקופה 2 צור הדסה 1 רמת רזיאל 1 בית זית 1 צלפון 2
תעוז 3 נווה אילן  1 שואבה 1 שריגים  פרטי טל שחר  פרטי    
בקוע 2 נחושה 2 נתיב הל"ה  פרטי לוזית  1 מוצא  פרטי    
    בקוע 2 גפן 2 מטע  1 גבעת יערים 1    
        קריית ענבים 1 אבן ספיר 2 אביעזר 1    
                אשתאול  2    
21/04/2024   22/04/2024   23/04/2024   24/04/2024   25/04/2024   26/04/2024  
צור הדסה  1 צור הדסה  1 פסח   רמת רזיאל  1 צור הדסה 1 בר גיורא 1
צרעה 1 מחסיה  1     אדרת  1 גבעת יערים 1 הראל 2
מבוא ביתר  1 מעלה החמישה 1     צור הדסה 1 בית זית 1    
נווה מיכאל  2 נווה אילן 1     בית מאיר 2 נס הרים  1    
תרום  2 גיזו  2     נווה שלום 2 מטע 2    
גבעת ישעיהו  2             אביעזר 1    
זכריה 2                    
28/04/2024   29/04/2024   30/04/2024              
צור הדסה 1     נחושה  2            
צרעה  1     הל"ה 1            
מסילת ציון  2     צור הדסה  1            
ישעי  2     שורש 1            
זנוח  1     קריית ענבים  1            
עגור  1                    

פינוי גזם חודש מרץ 2024

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 0508870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קייימות ואיכות הסביבה.
ראשון   שני   שלישי   רביעי   חמישי   שישי  
                    01/03/2024  
ישוב הובלות ישוב הובלות ישוב הובלות ישוב הובלות ישוב הובלות יישוב הובלות
                    בר גיורא 1
                    עין ראפה  1
                    מחסיה 1
03/03/2024   04/03/2024   05/03/2024   06/03/2024   07/03/2024   08/03/2024  
כפר אוריה 4 מסילת ציון  4 נתיב הל"ה  פרטי שריגים  פרטי צור הדסה 1 נחשון 3
צור הדסה איסוף 1 נווה אילן  1 אורה 1 אדרת  1 נס הרים 1    
צרעה 1 צור הדסה 1 שואבה 1 רמת רזיאל 1 בית זית 1    
צפרירים  3 בית נקופה 2 צור הדסה  1 צור הדסה 1 גבעת יערים 1    
צלפון 2 מעלה החמישה  1 זכריה 2 בית מאיר  2 טל שחר פרטי    
    אשתאול 2 תירוש 2 ישעי 2 מוצא פרטי    
        נחם  3 לוזית  1 מטע 1    
        מבוא ביתר  1     אביעזר 1    
10/03/2024   11/03/2024   12/03/2024   13/03/2024   14/03/2024   15/03/2024  
צור הדסה 1 גבעת ישעיהו 2 אורה 1 צור הדסה  1 נס הרים  1 בר גיורא 1
צרעה 1 נווה אילן  1 כסלון  2 אדרת 1 צור הדסה 1 עין ראפה  1
עגור 1 צור הדסה 1 צור הדסה 1 מבוא ביתר  1 טל שחר פרטי    
נווה שלום  2 תרום 2 שורש 2 זנוח 1 מוצא פרטי    
עמינדב  2     שואבה 1 רמת רזיאל 1 אביעזר 1    
יד השמונה 2     נווה מיכאל 2 עגור  1 גבעת יערים  1    
        קריית ענבים 1 שריגים  פרטי נחושה 2    
            נטף 3 לוזית  1    
17/03/2024   18/03/2024   19/03/2024   20/03/2024   21/03/2024   23/02/2024  
צור הדסה  1 ישעי  2 אורה 1 צור הדסה  1 צור הדסה  1 תירוש 2
צרעה 1 מעלה החמישה  1 עגור  1 אדרת 1 נס הרים 1 עין ראפה  1
מבוא ביתר  1 צור הדסה 1 צור הדסה 1 רמת רזיאל 1 בית זית 1 הראל 2
תעוז 3 בית נקופה 2 שואבה 1 שריגים  פרטי טל שחר  פרטי    
בקוע 2 נווה אילן  1 אביעזר  1 לוזית  1 מוצא  פרטי    
    זנוח  1 הל"ה  פרטי מטע  1 גבעת יערים 1    
    בקוע 2 גפן 2 אבן ספיר 2 אביעזר 1    
        קריית ענבים 1 צלפון 2 אשתאול  2    
24/03/2024   25/03/2024   26/03/2024   27/03/2024   28/03/2024   29/03/2024  
צור הדסה  1 צור הדסה  1 אורה 1 רמת רזיאל  1 צור הדסה 1    
צרעה 1 נווה שלום  2 קריית ענבים  1 אדרת  1 גבעת יערים 1    
מבוא ביתר  1 זכריה  2 בית מאיר  2 צור הדסה 1 בית זית 1    
נווה מיכאל  2 מחסיה  1 הל"ה  פרטי גיזו  2 נס הרים  1    
תרום  2 מעלה החמישה 1 צור הדסה 1     נחושה 2    
גבעת ישעיהו  2 נווה אילן 1 שורש 2     מטע 2    
                אביעזר 1    
31/03/2024                      
צור הדסה 1                    
צרעה  1                    

פינוי גזם חודש פברואר 2024

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 0508870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קייימות ואיכות הסביבה.
ראשון   שני   שלישי   רביעי   חמישי   שישי  
                01/02/2024   02/02/2024  
                יישוב כמות יישוב כמות
                גפן  2 בר גיורא 1
                צור הדסה 1 עין ראפה  1
                נס הרים 1 מחסיה 1
                בית זית 1 צלפון  2
                גבעת יערים 1    
                טל שחר פרטי    
                מוצא פרטי    
                אביעזר 1    
                ישעי 2    
04/02/2024   05/02/2024   06/02/2024   07/02/2024   08/02/2024   09/02/2024  
כפר אוריה 4 מסילת ציון  4 נתיב הל"ה  פרטי שריגים  פרטי צור הדסה 1 נחשון 3
צור הדסה איסוף 1 נווה אילן  1 אורה 1 אדרת  1 נס הרים 1 מחסיה 1
צרעה 1 צור הדסה 1 שואבה 1 רמת רזיאל 1 בית זית 1    
צפרירים  3 בית נקופה 2 צור הדסה  1 צור הדסה 1 גבעת יערים 1    
נטף 3 מעלה החמישה  1 זכריה 2 בית מאיר  2 טל שחר פרטי    
    אשתאול 2 תירוש 2 נווה מיכאל  2 מוצא פרטי    
        נחם  3 זנוח 1 מטע 1    
        מבוא ביתר  1     הראל  2    
                אביעזר 1    
11/02/2024   12/02/2024   13/02/2024   14/02/2024   15/02/2024   16/02/2024  
צור הדסה 1 גבעת ישעיהו 2 אורה 1 צור הדסה  1 נס הרים  1 בר גיורא 1
צרעה 1 נווה אילן  1 כסלון  2 אדרת 1 צור הדסה 1 עין ראפה  1
עגור 1 צור הדסה 1 צור הדסה 1 מבוא ביתר  1 טל שחר פרטי גיזו 2
נווה שלום  2 תרום 2 שורש 2 בקוע 2 מוצא פרטי    
עמינדב  2 בית מאיר  2 שואבה 1 רמת רזיאל 1 גבעת יערים  1    
יד השמונה 2     בקוע 2 עגור  1 נחושה 2    
        קריית ענבים 1 שריגים  פרטי לוזית  1    
                בית זית  1    
04/02/2024   05/02/2024   06/02/2024   07/02/2024   08/02/2024   09/02/2024  
כפר אוריה 4 מסילת ציון  4 נתיב הל"ה  פרטי שריגים  פרטי צור הדסה 1 נחשון 3
צור הדסה איסוף 1 נווה אילן  1 אורה 1 אדרת  1 נס הרים 1 מחסיה 1
צרעה 1 צור הדסה 1 שואבה 1 רמת רזיאל 1 בית זית 1    
צפרירים  3 בית נקופה 2 צור הדסה  1 צור הדסה 1 גבעת יערים 1    
נטף 3 מעלה החמישה  1 זכריה 2 בית מאיר  2 טל שחר פרטי    
    אשתאול 2 תירוש 2 נווה מיכאל  2 מוצא פרטי    
        נחם  3 זנוח 1 מטע 1    
        מבוא ביתר  1     הראל  2    
                אביעזר 1    
18/02/2024   19/02/2024   20/02/2024   21/02/2024   22/02/2024   23/02/2024  
צור הדסה  1 ישעי  2 אורה 1 צור הדסה  1 צור הדסה  1 תירוש 2
צרעה 1 מעלה החמישה  1 עגור  1 אדרת 1 נס הרים 1 עין ראפה  1
צור הדסה  1 צור הדסה 1 צור הדסה 1 רמת רזיאל 1 בית זית 1    
מבוא ביתר  1 בית נקופה 2 שואבה 1 שריגים  פרטי טל שחר  פרטי    
תעוז 3 נווה אילן  1 הל"ה  פרטי לוזית  1 מוצא  פרטי    
    זנוח  1 צלפון 2 מטע  1 גבעת יערים 1    
        קריית ענבים 1 אבן ספיר 2 אביעזר 1    
25/02/2024   26/02/2024   27/02/2024   28/02/2024   29/02/2024      
צור הדסה  1 צור הדסה  1 אורה 1 רמת רזיאל  1 צור הדסה 1    
צרעה 1 נווה שלום  2 קריית ענבים  1 אדרת  1 גבעת יערים 1    
מבוא ביתר  1 זכריה  2 הל"ה  פרטי צור הדסה 1 בית זית 1    
נווה מיכאל  2 מחסיה  1 צור הדסה 1     נס הרים  1    
תרום  2 מעלה החמישה 1 שורש 2     נחושה 2    
גבעת ישעיהו  2 נווה אילן 1         מטע 2    
                אביעזר 1    

פינוי גזם חודש ינואר 2024

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 0508870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קייימות ואיכות הסביבה.

 

 

ראשון   שני   שלישי   רביעי   חמישי   שישי  
ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות ישוב נגלות
    01/01/2024   02/01/2024   03/01/2024   04/01/2024   05/01/2024  
    צור הדסה  1 אביעזר 1 שריגים פרטי גפן  2 עין ראפה  1
    מעלה החמישה  1 אורה 1 אדרת 1 צור הדסה 1 גיזו 2
    נווה אילן 1 מטע  1 צור הדסה 1 נס הרים 1 בר גיורא 1
    עגור 1 קריית ענבים 1 צלפון 2 בית זית 1    
    מחסיה  1 שורש  2 אבן ספיר  2 גבעת יערים 1    
    גבעת ישעיהו 2 צור הדסה 1 רמת רזיאל 1 טל שחר פרטי    
    בית נקופה 2 תרום 2     מוצא פרטי    
    נווה שלום 2         זנוח  1    
                ישעי 2    
07/01/2024   08/01/2024   09/01/2024   10/01/2024   11/01/2024   12/01/2024  
כפר אוריה 4 מסילת ציון  4 נתיב הל"ה  פרטי שריגים  פרטי צור הדסה 1 נחשון 3
צור הדסה איסוף 1 נווה אילן  1 אורה 1 אדרת  1 נס הרים 1 מחסיה 1
צרעה 1 צור הדסה 1 אביעזר 1 אבן ספיר  2 בית זית 1    
צפרירים  3 לוזית  1 שואבה 1 רמת רזיאל 1 גבעת יערים 1    
נטף 3 אשתאול 2 צור הדסה  1 צור הדסה 1 טל שחר פרטי    
        זכריה 2 בית מאיר  2 מוצא פרטי    
        תירוש 2 נווה מיכאל  2 מטע 1    
        נחם  3     הראל  2    
        מבוא ביתר  1            
14/01/2024   15/01/2024   16/01/2024   17/01/2024   18/01/2024   19/01/2024  
צור הדסה 1 בית נקופה  2 אורה 1 צור הדסה  1 נס הרים  1 בר גיורא 1
צרעה 1 מעלה החמישה  1 כסלון  2 אדרת 1 צור הדסה 1 עין נקובה  1
    בקוע  2 צור הדסה 1 מבוא ביתר  1 טל שחר פרטי גפן  1
בקוע 2 נווה אילן  1 נתיב הל"ה  פרטי זנוח 1 מוצא פרטי עין ראפה  1
עמינדב  2 צור הדסה 1 אביעזר  1 רמת רזיאל 1 אשתאול  1    
תירוש 1 בית מאיר  2 שורש 2 אורה 1 גבעת יערים  1    
יד השמונה 2 צלפון 2 שואבה 1 תעוז 3 בקוע 2    
    לוזית  1 קריית ענבים 1 עגור  1 אשתאול  2    
        נחושה  2 שריגים  פרטי לוזית  1    
            שריגים פרטי בית זית  1    
21/01/2024   22/01/2024   23/01/2024   24/01/2024   25/01/2024   26/01/2024  
צור הדסה  1 ישעי  2 אורה 1 צור הדסה  1 צור הדסה  1 תירוש 2
צרעה 1 מעלה החמישה  1 עגור  1 אדרת 1 נס הרים 1 עין ראפה  1
מבוא ביתר  1 צור הדסה 1 צור הדסה 1 גבעת ישעיהו  2 בית זית 1    
צלפון 2 נווה אילן  1 שואבה 1 רמת רזיאל 1 טל שחר  פרטי    
    תרום 2 אביעזר  1 שריגים  פרטי מוצא  פרטי    
    זנוח  1 הל"ה  פרטי לוזית  1 גבעת יערים 1    
28/01/2024   29/01/2024   30/01/2024   31/01/2024          
צור הדסה  1 צור הדסה  1 אורה 1 רמת רזיאל  1        
צרעה 1 נווה שלום  2 קריית ענבים  1 אדרת  1        
מבוא ביתר  1 זכריה  2 נחושה  2 אדרת           
נווה מיכאל  2 מחסיה  1