המחלקה לקידום ורישוי עסקים:

אחראית על קידום תהליכי רישוי עסק בכל העסקים החייבים ברישיון עסק, בהתאם לחוק.
במטה יהודה קיימים כ-900 עסקים (טעוני רישוי עסק).

תחומי אחריות המחלקה:

 • מתן מידע בנוגע לדרישות חוק רישוי עסקים בכל עסק.
 • ליווי עסקים בהליך הרישוי, עד להוצאת רישיון עסק.
 • חידוש רישיונות עסק תקופתיים.
 • מניעת מפגעים ומטרדים הנגרמים על יד עסקים, באמצעות אכיפה.
 • אכיפה נגד עסקים הפועלים ללא רישיון.

אנחנו מתחייבים!

 • לתת מידע מלא ומקיף על דרישות הרישוי לכל עסק ועל דרכי פעולה לקידום תהליכי רישוי.
 • לטפל בפנייה לקבלת רישיון עסק, לתת תשובה ראשונית תוך 21 ימי עבודה.
 • לטפל בפנייה בנושא מפגע או מטרד בעסק המתקבלת בכתב, תוך 14 ימי עבודה.
 • להנפיק רישיון עסק לאחר אישור כל גורמי הרישוי תוך 5 ימי עבודה

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מיכל ובר רכזת רישוי עסקים 02-9958925 052-7250925 [email protected]

שעות קבלת קהל:
יום שני מהשעה 11:00 עד שעה 16:00, יום חמישי מהשעה 08:30 עד שעה 13:00
מומלץ לתאם מראש

מענה טלפוני: ימים ראשון עד חמישי מהשעה 08:30-16:00


תחומי אחריות המחלקה:מחלקת בטיחות

 • עריכת מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך ומעקב אחר תיקון הליקויים.
 • הכנת מפרט בטיחות לכל אירוע מועצתי ואישורו על ידי המשטרה, כיבוי אש ומד"א.
 • הכנת מפרטי בטיחות למוסדות חינוך שבהם מתבצעות עבודות בנייה ושיפוץ בזמן קיום לימודים.
 • הפעלת מערך הכשרות בטיחות לעובדים.
 • קיום לפחות 8 מפגשים שנתיים של ועדת הבטיחות, כמחויב על פי חוק.
 • הכנת סקר סיכונים לבנייני המועצה ומעקב אחר תיקון ליקויים.
 • קיום ושמירה על הבטיחות, הגיהות והבריאות של עובדי המועצה.

אנחנו מתחייבים!

 • להכין פעם בשנה דו”ח ליקויים מלא לכל מוסד חינוך במועצה, על פי חוזר מנכ”ל משרד החינוך. לפקח על תיקון הליקויים בשטח.