עפ"י תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), 2004, כלב נחשב למסוכן כאשר הוא שייך לגזע מסוכן וכן כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.

גזעי הכלבים המוגדרים מסוכנים עפ"י החוק:

 • אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר
 • אמסטאף
 • סטאפורדשייר בול טרייר
 • סטאף אנגלי
 • פיטבול טרייר
 • בול טרייר
 • דוגו ארגנטינו
 • טוסה אינו יפני
 • פילה ברזילרו
 • רוטוויילר

שימו לב! הווטרינר הרשותי רשאי על פי חוק להגדיר כל כלב שנשך וגרם לחבלה חמורה ככלב מסוכן בלי קשר לגזע הכלב.

על בעליו של כלב מגזע מסוכן חלות חובות ומגבלות עפ"י החוק, ובהתאם לכך מוגדרות עבירות והקנסות הנקובים בחוק למבצעים עבירות אלו.

מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), 2004:

 • ייבוא כלב מסוכן

10000₪

 • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון או בבעלות אדם שגילו נמוך מ-18 שנים

5000₪

 • החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת

1500₪

 • אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם בשעה שהיה בסמיכות לאדם שגילו אינו עולה על 16 שנים

1000₪

 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצרים שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"

500₪

 

לקריאה נוספת על כלבים מסוכנים-