מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מס' 04/23 דרוש/ה מזכיר/ה במחלקת תחבורה ובטיחות בתעבורה (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 02/23 דרוש/ה רכז/ת אחזקה מחלקת תרבות (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 07/23 דרוש/ה עובד/ת בכלבייה (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 03/23 דרוש/ה רכז/ת חיילים משוחררים (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 06/23 דרוש/ה רכז/ת הדרכה מחלקת נוער (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 08/23 דרוש/ה עובד/ת צוות אחזקה – בטחון (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 05/23 דרוש/ה עובד/ת אחזקה במנהלה (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 01/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית הספר עין הרים 19/01/2023 02/02/2023

עבור לארכיון דרושים