מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
דרוש/ה רכז/ת נוער וקליטה – גבעות עדן (100% משרה) מספר 39/23 08/06/2023 22/06/2023
דרוש/ה מפעיל/ת משאית טיאוט (100% משרה) מכרז מספר 41/23 08/06/2023 22/06/2023
דרוש/ה מזכיר/ת קונסרבטוריון יד חריף (100% משרה) מספר 40/23 08/06/2023 22/06/2023
דרוש/ה רכז/ת חינוך (מיוחד 50% משרה) מספר 38/23 08/06/2023 22/06/2023

עבור לארכיון דרושים