מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מס' מספר 31/22: דרוש/ה מזכיר/ה קונסרבטוריון יד חריף (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 29/22: דרוש/ה מזכיר/ה (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 30/22: דרוש/ה רכז/ת אומנויות ומבוגרים יד חריף (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 27/22: דרוש/ה רכז/ת השכלה גבוהה מרכז צעירים (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 32/22: דרוש/ה רכז/ת רשותי/ת מרכז צעירים (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 28/22: דרוש/ה רכז/ת משפחות צעירות (75% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 26/22: דרוש/ה סדרן/ית אוטובוס (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 25/22: דרוש/ה עובד/ת בכלבייה (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 33/22:מכרז פנימי - דרוש/ה מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת לבית ספר תיכון הר-טוב(100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022

עבור לארכיון דרושים