מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מס' 63/2021 דרוש/ה מנהל/ת מערכות ביוב 21/10/2021 04/11/2021
מכרז מס' 64/2021 דרוש/ה עובד/ת אחזקה במחלקת ביוב 21/10/2021 04/11/2021
מכרז מס' 65/2021 דרוש/ה מפקח/ת מועצתי/ת 21/10/2021 04/11/2021
מכרז מס' 66/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (חינוך קדם יסודי) 21/10/2021 04/11/2021

עבור לארכיון דרושים