הורי התלמידים בבתי הספר של מטה יהודה שלום רב,

במידה ומחר תתקיים שביתת מורי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים -נסיים את הלימודים שעתיים לפני הסוף.

ההסעות יתואמו בהתאם ומחנכי הכיתות יודיעו לתלמידים מחר בבוקר.

בברכה ניב בר גיא ראש מנהל החינוך מטה יהודה