מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 01/2023 למתן שרותי סטודיו לגרפיקה (שפה עיצובית, מיתוג וגרפיקה) למועצה האזורית מטה יהודה 04/01/2023 02/02/2023
מכרז פומבי מס' 35/2022 לביצוע ואחזקת תשתיות, כבישים ופיתוח בשטחי ציבור במועצה אזורית מטה יהודה "מכרז מסגרת" 20/12/2022 30/03/2023
מכרז פומבי מס' 34/2022 לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ציבור ומוסדות חינוך במועצה אזורית מטה יהודה "מכרז מסגרת" 19/12/2022 30/03/2023
מכרז פומבי מס' 29/2022 למתן שירותי פינוי והובלת פסולת אריזות תכולת כלי האצירה הכתומים ממטה יהודה 05/12/2022 31/01/2023

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
החלטה על שירותי ניהול ופיקוח מכרז: אספקת ריהוט וציוד מס': רה/4/2019 30/01/2023

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים