מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מסגרת פומבי מס' 24/19 - מתן שירותי אחזקה, אספקה והתקנה של מערכות ציוד גילוי וכיבוי אש 20/09/2019 24/10/2019
מכרז מסגרת פומבי מס' 16/19 - לביצוע ואחזקת תשתיות, פיתוח וכבישים בשטח השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה 20/09/2019 24/10/2019
מכרז פומבי מס 23/2019 מוביל לתחזוקה והתקנת מערכות אבטחה טכנולוגיות 19/09/2019 07/11/2019
מכרז 2019 / 22 לקבלת שירותי יחסי ציבור, דוברות וניהול הפייסבוק למועצה האזורית מטה יהודה 15/09/2019 26/09/2019
קצין ביטחון מוסדות החינוך 09/09/2019 23/09/2019
מזכירת אגף בוועדה לבניין ערים 08/09/2019 22/09/2019

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים