מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 28/19 לאספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר במוסדות חינוך וציבור 27/12/2019 21/01/2020
מכרז מס' 27/19 ביצוע עבודות אחזקת מערכות מיזוג אויר במוסדות חינוך וציבור בשטח שיפוט מועצה אזורית מטה יהודה 27/12/2019 21/01/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 29/2019 לביצוע לביצוע עבודות גרפיקה והפקות שילוט 27/12/2019 20/01/2020
מכרז מס' 21/19 ביצוע שירותי מוסך 27/12/2019 30/01/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 30/2019 לביצוע עבודות גרפיקה ודפוס 27/12/2019 20/01/2020

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה 2020 27/12/2019 01/06/2020

עבור לארכיון המכרזים