שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 02/2018 להספקת שרותי תפעול מערך המידע בתחום ההסעים וזכות שימוש במערכות מידע לניהול מערך ההסעים וצי הרכב כללי פומבי 14/06/2018 05/07/2018
חוזה ניהול מועצה אזורית ליסינג מרץ 2018 כללי פומבי 28/05/2018 28/06/2018

עבור לארכיון המכרזים