מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מספר 2020/4 להפעלת ישיבה תיכונית נחשון בשנת הלימודים תשפ"א במטה יהודה 17/02/2020 19/03/2020
מכרז פומבי מס' 3/2020 למכירת 2 משאיות גזם וחשמל יד שנייה במצבם 'AS IS' 17/02/2020 04/03/2020
מכרז פומבי מספר 2020/01 לביצוע עבודות גינון במבני ובשטחי ציבור ובמוסדות החינוך במועצה האזורית מטה יהודה 11/02/2020 02/03/2020
מכרז פומבי מספר 2020/2 לאספקת ציוד וחומרי בנין למועצה האזורית מטה יהודה 11/02/2020 02/03/2020

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים