מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז 31/2019: מתן שרותי אספקת עבודות ריסוק גזם אשר בתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה 13/11/2019 04/12/2019
מכרז 32/2019: מתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום הביטוח בענף האלמנטרי 13/11/2019 02/12/2019
מכרז מס' 26/2019: שירותי תובע חיצוני הסתיים 29/10/2019 21/11/2019
מכרז מס' 25/2019: אספקת ריהוט וציוד לגני ילדים עבור המועצה האזורית מטה יהודה 07/10/2019 25/11/2019

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים