מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
עו"ס מרחבי/קהילתי למילוי מקום הסתיים מסתיים היום בשעה 15:00 18/05/2020 01/06/2020
מכרז פומבי מס' 2020/05 הזמנה לקבלת הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ואחרים 05/04/2020 03/06/2020

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים