מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 11/2023 - להפעלת מועדונית שיקומית לילדים בסיכון בעין רפא ועין נקובא 30/05/2023 13/06/2023
מכרז פומבי מס' 10/2023 למתן שרותי תכנון ייעוץ וליווי בתחומי החשמל מועצה אזורית מטה יהודה 22/05/2023 19/06/2023

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
קול קורא להרחבת מאגר היועצים של החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתי ים מטה יהודה בע"מ 22/05/2023 21/06/2023
מכרז פומבי מס' 1/023 להשכרת והפעלת מתחם ארזה בישוב מוצא 04/05/2023 22/06/2023

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז לאספקת ריהוט וציוד מס' רה/ 11/2023 04/06/2023 11/06/2023

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים