מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 21/2022 למתן שירותי הפעלת מרכז וחוג לאקרובטיקה אווירית למועצה האזורית מטה יהודה הסתיים מסתיים היום בשעה 12:00 12/09/2022 03/10/2022
מכרז פומבי מס' 22/2022 למתן שרותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מטהרי אוויר בגני ילדים ובתי ספר למועצה אזורית מטה יהודה 12/09/2022 19/10/2022

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 02/2022 לבינוי והקמת 5 גני ילדים בישוב גבעות עדן במועצה אזורית מטה יהודה 22/09/2022 10/11/2022

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים