מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מסגרת פומבי מס' 03/2021 למתן שירותי טיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים ומשאיות למועצה האזורית מטה יהודה 13/01/2021 28/01/2021
מכרז מס' 01/2021: קליטת פסולת ממועצה אזורית מטה יהודה 03/01/2021 31/01/2021
מכרז פומבי מס' 05/2020 החלטת ועדת מכרזים 29/07/2020

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 28/2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - אספקת אוטובוסים 20/01/2021
ועדת השלושה-אישור קבלן סקאי אחזקות מטעם משכל 09/11/2020

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הזמנה להציע הצעות 2020 להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה 07/12/2020 15/02/2021
הזמנה להיכלל במאגר עורכי דין למתן שירותים משפטיים של המועצה האזורית מטה יהודה 07/12/2020 21/02/2021

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים