הודעה על פתיחת מעטפות למכרז

במעמד פתיחת תיבת ההצעות ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, מספר ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהוין , האומדן וככל הניתן גם  המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין.

שם המכרז 

מספר המכרז

מועד הפתיחה

מיקום ההתכנסות

שעת ההתכנסות

לביצוע עבודות גרפיקה ודפוס

12/2019

20/06/2019

לשכה משפטית,
בניין המועצה

13:00

עיצוב גרפי והפקות שילוט

02/2019

20/06/2019

לשכה משפטית,
בניין המועצה

13:00

 

מכרזי מועצה

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי מועצה.

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים הסתיים 11/06/2019 18/06/2019

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים