שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פסטיבל נאמן למקום 3- אמנות מקומית במיטבה דרושים פומבי 18/10/2018 01/11/2018
וועדת השלושה - אספקת ריהוט וציוד כללי 10/10/2018 21/10/2018
הזמנה להציע הצעות 2018 להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה כללי 05/10/2018 24/10/2018
ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/ פיקוח כללי 27/08/2018 02/12/2018

עבור לארכיון המכרזים