מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
קצין ביטחון מוסדות החינוך 08/08/2019 25/08/2019
מפקח כשרות ביישובי המועצה 08/08/2019 25/08/2019

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים