מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 05/2020 החלטת ועדת מכרזים 29/07/2020

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
קול קורא - הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ להתייעלות אנרגטית ופליטות גזי חממה 21/10/2020

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים