מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי 14/2020 הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים וקייטנות בגני הילדים ביישובי המועצה האזורית מטה יהודה לשנת הלימודים תשפ"א 30/07/2020 16/08/2020
מכרז 07/2020 ביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל בשטח שיפוט מועצה אזורית מטה יהודה "מכרז מסגרת" 19/07/2020 13/08/2020

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים