אושר תקציב המועצה לשנת 2023


הערב אישרה מליאת המועצה את התקציב ותוכניות העבודה של המועצה לשנת 2023.

תקציב המועצה עומד על 510,714,000 מיליון ₪ - הגדול מאי פעם. חל גידול של 28,703,000 ₪ המהווים כ- 5%. בשנה הקרובה תשקיע המועצה כמחצית מהתקציב בתחום החינוך.

ההגעה להישגים משמעותיים כמו בשנה שחלפה, קרו הרבה בזכות תוכניות עבודה, הצבת יעדים והפיכת החזון למציאות. זכינו בפרס החינוך הארצי, זכינו בפעם השנייה בתואר "רשות ירוקה", השקענו משאבים רבים בפיתוח היישובים יותר מאי פעם, חיזקנו את מערך הביטחון, קיימנו אירועי תרבות וספורט, יחד איתכם קידמנו יוזמות קהילתיות, שמרנו על הלב הירוק והמרחב הכפרי ואנו לפני קליטת תושבים חדשים לישוב החדש גבעות עדן.

במליאת המועצה, מנהלי האגפים הציגו את תוכניות העבודה לשנת התקציב 2023. תוכניות המשקפות את עבודת המועצה והעשייה הרבה, ובכך מאפשרות התנהלות תקינה, סדורה, שקופה ואחראית. תודה לגזבר המועצה וצוות עובדי ועובדות הגזברות אשר פעלו במקצועיות לתקצוב תוכניות העבודה וליצירת כלי עבודה שיאפשר למועצה להמשיך בעבודה ובעשייה הרבה למען התושבים.

זו היא השנה הרביעית בה המועצה עורכת תוכנית עבודה שנתית, עמוקה ויסודית המוגשת לכם ונמצאת באתר המועצה לעיונכם.

התוכנית מבטאת את השקעת רוב המשאבים בחינוך, בתכוניות פדגוגיות, השקעה בתחומי המדעים, מרחבי למידה, השקעה בגיל לידה עד 3 ובעיקר שימת דגש על החינוך המיוחד. בנוסף, השקעה בחינוך המשלים, יורחבו הפעילויות לנוער ולילדים כמו בתנועה החדשה "כנפיים של קרמבו", בספורט ובליגות הארציות. לצד כל זאת, הוקצו משאבים רבים לשיפוץ מבני חינוך והצטיידות במוסדות החינוך. בנוסף, נמשיך להשקיע בפיתוח היישובים וההרחבות, במוסדות הציבור, בחיבור היישובים לביוב ובשמירה על מטה יהודה נקיה וירוקה.

שקיפות, שירות, שמירה על מנהל תקין וקשר בלתי אמצעי אתכם, התושבים, אלו הגורמים המנחים את עבודתנו.

לסיום, שמחנו לפגוש אתכם באירועי הקיץ, להנות יחד משלושה פסטיבלים והתרגשנו לרוץ אתכם במרוץ הלב הירוק. אנו מקווים לשמוח יחד אתכם באירועי החנוכה הקרובים.

 

שיהיה לכולנו חג שמח ומלא אור!

 

ניב ויזל

ראש מועצה אזורית מטה יהודה.