תכנית לימודי מחזור בבתי הספר


מחלקת קיימות ואיכות הסביבה בשיתוף תאגיד אקומיוניטי מבצעים תכניות חינוכית לתלמידים במטה יהודה זו השנה השנייה.

.התכנית החינוכית מתבססת על רצון המועצה למחזור פסולת אלקטרונית. כשהמסר הוא ממחזרים ומחזירים לחברה.

במועצה מאמינים שדור העתיד יטמיע את הידע הנרכש מהתוכנית והוא זה שיחולל שינוי, יתרום לשינוי הרגלים, יחדיר את הידע החדש לבתים ובכך ישפיע על אורח חיי המשפחות, החברים והקהילה.

הפעילות התקיימה בחוות בר, החווה החקלאית החינוכית של מטה יהודה בניהולה של אלה זנגי, שחורטת על דגלה חינוך לקיימות. התוכניות מותאמות לתלמידי בתי הספר היסודיים והחטיבה המגיעים לחווה ומועברות באמצעות מדריכים מקצועיים מטעם אקומיוניטי. משך הפעילות שעה וחצי לכל כיתה. 

התוכנית מלמדת על התועלת במחזור פסולת אלקטרונית, על הנזקים וההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של החומרים המסוכנים בפסולת כשאינם מטופלים כנדרש, על החובה להפריד פסולת ציוד וסוללות מפסולת אחרת והאפשרויות המותרות להשלכת פסולת זו, על צרכנות נבונה ועל הצורך בלקיחת אחריות סביבתית וחברתית

הפעילות משלבת משחקים, סרטונים, חידונים וקופסת בריחה.