כך נמנע מגשמי הברכה להציף אותנו !


 

השבוע הגשום שעבר על מטה יהודה הוכיח שכאשר פועלים לפני ומתכוננים לגשמים - נשארים יבשים. כמות הגשמים הגדולה התקבלה בברכה גם ביישובים עין נקובא ועין רפא.  לפני שנה ושנתיים סבלו יישובי המועצה מנזקי חורף קשים שכללו הצפות, היו אלו בעיקר היישובים הערביים. הסיבות לכך רבות ביניהן השלכת פסולת חומרי בניין וחריגות בנייה אשר חסמו את ערוצי הנחלים.

זו הזדמנות לקרוא לציבור שלא להשליך פסולת בכלל ובפרט פסולת בניין בשטחים הפתוחים ובנחלים שגורמת לחסימות והצפות בימי החורף.

אגף הפיתוח במועצה אזורית מטה יהודה ביצע עבודות פינוי והסדרה שסייעו למנוע הצפות ענק. התערבות המועצה עד כה מנעה הצפות הרסניות, ונכון להיום לא נרשמו נזקים קשים מהגשמים, לא ביישובים הערביים וגם לא במקומות אחרים במועצה.

ראש המועצה ניב ויזל יצא השבוע לשטח לראות את הזרימה בנחלים ובמקומות שבעבר הוצפו. ויזל בירך על שיתוף הפעולה של המועצה עם הוועד המקומי בעין נקובא ועין רפא וקרא להמשיך ולפעול יחד ולמנוע נזקים. עוד הוסיף "יישר כוח לאגפי המועצה ולעובדיה שעושים הכל עבור התושבים גם בימי החורף הסוערים".