תלמידי כיתות ד'-י' במטה יהודה חזרו לספסל הלימודים


בהמשך לחזרה המדורגת לשגרת הלימודים, ביום שני חזרו לכיתות תלמידי כיתות ד'-י'. לצורך קיום הלימודים נערכו מנהלי בתי הספר במטה יהודה בהנחיית מנהל החינוך למתן מענה פדגוגי , רגשי חברתי וערכי לתלמידים ששהו תקופה ארוכה בבית. כמו כן מנהל החינוך מקדם בשיתוף המנהלים תכניות מגוונות להרחבת המענים ולסגירה מיטבית של השנה ושל המעברים בין מסגרות החינוך בחדשים שנותרו לסיום שנת הלימודים. מנהלי בתי הספר ומנהל החינוך במועצה האזורית מטה יהודה עוקבים מקרוב אחר הנחיות משרד הבריאות והחינוך ומספקים ושומרים על ערוץ תקשורת פתוח וקבוע ביניהם.

נכון לרגע זה, בחינוך המיוחד חזרו ללמוד כ-600 תלמידים ב-173 בתי ספר, בחינוך הרגיל חזרו כ-10,121 תלמידים בכ-140 בתי ספר והיום כאמור חזרו כ-6000 תלמידי כיתות ד'-י' ללמוד ב-113 בתי ספר. לאור החום הכבד, ובעקבותהמגבלות הקיימות בגין מתווה החזרה לשגרת לימודים תקינה של משרד הבריאות, הוחלט על ידי מנהל החינוך לקצר את ימי הלימודים בבתי הספר היסודיים. הודעה מפורטת על שעות הסיום של כל בית ספר תימסר להורים עד יום ג' בערב.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל: "אנו נמשיך לפעול ולייצר שגרה חינוכית תקינה עבור ילדי המועצה. בשנה בלתי רגילה זו אנו נמשיך לחשוב מחוץ לקופסה עם רווחת התושבים בראש סדר העדיפויות שלנו".