שמים את התושבים במרכז: שירות היסעים ללא תשלום יחל לפעול בין יישובי המועצה האזורית מטה יהודה לבית שמש

המועצה האזורית מטה יהודה תחל להפעיל ביום ראשון 2.2 את ״קווי יהודה״, שירות היסעים ללא תשלום ממרכזי היישובים במועצה למרכז ביג בבית שמש ובחזרה לצרכי תרבות. בשלב הראשון, השירות יופעל מיישובי אזור עדולם ואזור גיזו.


במסגרת מדיניותה להעצמת רווחת תושביה תחל המועצה האזורית מטה יהודה, בהפעלת ״קווי יהודה״ - שירות היסעים ללא תשלום מתוך הישובים למרכז ביג בבית שמש. השירות לצרכי תרבות, שיפעל גם בחזור, יתחיל לפעול ביום ראשון 2.2.

מטרת הפעלת "קווי יהודה" היא הנגשת המרחב ומתן אפשרויות בילוי בשעות הפנאי. הנסיעות יצאו כאמור ממרכזי הישובים למרכז ביג בית שמש.

בשלב הראשון, תופעל התכנית במתכונת מצומצמת למשך שלושה חודשים מיישובי אזור עדולם ואזור גיזו על מנת לבחון את הענות התושבים והפעלתו במתכונת מורחבת בהמשך.

ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה: ״נושא התחבורה הציבורית תמיד היווה נקודה מאתגרת במרחב המועצה שבנוי מיישובים בעלי צביון כפרי, מבחינת כמות האפשרויות ותדירותן. אנו רואים חשיבות גדולה בייצור אפשרויות נוספות שיסייעו לתושבי המועצה להתנייד. מתן השירות ללא עלות לתושבים היא מבחינתנו אמירה ברורה במענה על הצורך אותו אנו אבחנו. לכן המוטו בו בחרנו הוא ׳קווי יהודה - שמים אותך במרכז!״.