פרויקט לקידום נוער במטה יהודה זכה לציון לשבח מטעם משרד החינוך

הפרויקט צפוי להתרחב בחודש הבא לבית הספר הר טוב לכיתות ט'. ניב ויזל: "החממה- חלק בלתי נפרד מהנוף של מטה יהודה"


מרכז ההשכלה של היחידה לקידום נוער מטה יהודה זכה בציון לשבח על עבודתו לתכנון והפעלת תכנית "חממה". "חממה" הינה תכנית התערבות חינוכית-טיפולית והשכלתית שמטרתה לקדם ולשלב מחדש תלמידים בגילאי 17-14 המאופיינים בנשירה סמויה וגלויה. זו השנה השנייה שהתוכנית פועלת בבית הספר התיכון ברנקו וייס עין נקובא בצורה מוצלחת שאף הניבה הישגים משמעותיים. התוכנית ממוקדת בחיזוק לימודי, חינוכי-טיפולי וחברתי יחד עם התחייבות של בית הספר לקלוט את התלמידים בחזרה בסיום התוכנית. הסיוע הלימודי לבני הנוער ב"חממה" מתקיים במסגרת היחידות לקידום נוער בבית הספר במשך כששה חודשים על ידי מורים מבית הספר ומתוכנית היל"ה.

התוכנית מתוקצבת על ידי משרד החינוך ומנוהלת על ידי מנהל מחלקת החינוך במועצה האזורית מטה יהודה ניב בר גיא. בתאריך 2.2.20 צפויה להיפתח תכנית "חממה" נוספת בבית ספר הר טוב לכיתות ט'.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל: "אנחנו שמחים לקחת חלק בקידום התוכנית במועצה ומודים למשרד החינוך על הכרתו בעבודה הקשה המתבצעת למען קידום הנוער. ה"חממה" הפכה לחלק בלתי נפרד מהנוף של מטה יהודה ואנחנו מקווים להמשיך ולהרחיב את התוכנית בשנים הקרובות".