שוברים שיאים במטה יהודה!


משרד החינוך פרסם את נתונים רב שנתיים והמגמה במטה יהודה ברורה, עלייה במספר הזכאים לבגרות בעשרות אחוזים ושבירת שיא מקומי בקרב בנות המתגייסות לצה"ל.

על פי נתונים רשמיים של משרד החינוך שיעור הזכאים לבגרות במטה יהודה הוא מעל ל-78%, עלייה של כעשרה אחוזים ביחס לשנה עברה. עוד עולה מהנתונים כי, מטה יהודה נמצאת ברשימה מכובדת של רשויות אשר מציגות אחוזים מרשימים למדי בקרב אחוז המתגייסות לצה"ל: מעל 98 אחוז.

עוד מעידים הנתונים על מגמת עלייה במספר התלמידים במוסדות החינוך היסודיים המציעים לתלמידים בכיתות א-ו את החינוך הטוב ביותר שניתן.

ראש המועצה, ניב ויזל: "תחום החינוך מצוי בראש מעייני ואני רואה בטיפוחו ערך עליון. צעירי המועצה הם דור ההנהגה הבא ועלינו לעשות כל שניתן על מנת להעניק להם את הכלים הדרושים להם במציאות המשתנה תדיר. הנתונים מסבים לכולנו גאווה גדולה"