נלחמים על הרכס הלבן


ראש המועצה ניב ויזל ממשיך להלחם על הבית ופונה לכל הגורמים האפשריים לרבות בג"צ על מנת למנוע את הבניה בשטחים הירוקים של המועצה בסמוך למושבים אורה ועמינדב. בחודשים האחרונים נלחם ראש המועצה, ניב ויזל מול כל הגורמים הרלוונטים  על הרכס הלבן הלוא הם  השטחים הירוקים של המועצה בסמוך למושבים אורה ועמינדב. באחרונה אישרה הועדה המחוזית לתכנון ובניה של ירושלים את התוכנית להקים שכונת מגורים ברכס לבן וזאת לאחר שכלו המאמצים של נציגי הארגונים הסביבתיים למנוע את אישור התוכנית. ההחלטה מהווה מהלומה קשה למועצה האזורית מטה יהודה. ראש המועצה ניב ויזל: "השטחים הפתוחים בהרי ירושלים מהווים נכס חיוני אקולוגי, חברתי ותרבותי לתושבי מטה יהודה והסביבה בפרט והמדינה בכלל. תכנית הבנייה מאיימת להרוס את המרקם האקולוגי העדין באזור נחל רפאים אשר בסביבתו בעלי חיים הנמצאים בסכנת הכחדה וביניהם, הצבי הארץ ישראלי. כמו כן, הבניה ב'רכס לבן' תיפגע במועצה, ביישוביה ובהרי ירושלים – מנכסי צאן הברזל של מטה יהודה. בנוסף, התכנית פותחת צוהר לתהליכי בניה נוספים באזור שיוסיפו לפגוע באזור. למשל, סלילת כבישים"

היועץ המשפטי של הוועדה לתכנון ובניה עו"ד אייל מאמו הצטרף לדבריו של ויזל ואמר "זהו מאבק כלל ארצי התקופה הקרובה תהיה תקופת מבחן ואנו מתכוונים לעשות את המלחמה הכי קשה שאפשר".

נלחמים על הרכס הלבן