תיקון 116: "מבקשים שנתיים להסדרה"

בפגישה שיזם ראש המועצה, ניב ויזל עם שלל גורמים, בנושא תיקון 116, סוכם כי תוגש לממשלה הצעת מתווה להחלת החוק באופן מידתי והדרגתי * "הנושא מצוי בראש סדר עדיפויותיי ואני מאמין שנזכה לאוזן קשבת לאתגרים המהותיים העומדים בפתחנו בנושא"


בחודש אוקטובר האחרון נכנס לתוקף תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה שתכליתו האכיפה על חוקי התכנון והבניה ובכללן - הגברת האכיפה על עבירות בנייה. ראש המועצה האזורית מטה יהודה עוסק בנושא מזה זמן רב על מנת לצמצם ככל שניתן את הפגיעה הקשה במי שבשטחו מצויות עבירות בניה.

בתחילת השבוע, ביוזמת ראש המועצה, נערכה במשרד המשפטים פגישה בהשתתפותו ובהשתתפותם של יו"ר מרכז המועצות האזוריות, שי חג'ג', ראשי מועצות - חברי וועדת הקרקעות של המרכז, המשנה ליועמ"ש, ארז קמיניץ, עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים, על מנת לדון בהשלכות החוק על מי שבשטחו מצויות עבירות בניה.

בסיומה של הפגישה סוכם כי יוצע מתווה מידתי והדרגתי להחלת החוק באופן שמצד אחד תוסדרנה העבירות ומצד שני יינתן זמן היערכות ואופק הסדרה מול ועדות התכנון ומול רשות מקרקעי ישראל.

"יש למנוע ככל האפשר מצב בו מושתים על בעלי קרקע קנסות עצומים באבחה אחת ללא שניתנה להם האפשרות להסדיר את עבירות הבניה", אומר ניב ויזל, ראש המועצה האזורית, מטה יהודה. "מתווה זה יוגש בקרוב ליועמ"ש לממשלה בתקווה לאוזן קשבת לאתגרים המהותיים העומדים בפתחנו בנושא. אמשיך לעדכן בכל התפתחות", מסכם ויזל.