מתווה ההסעות:

עכשיו זה סופי בהחלט - בית המשפט המחוזי בירושלים נתן אור ירוק למתווה ההסעות והבהיר לעותרים כי דין העתירות להידחות


בדיון שנערך הבוקר (ראשון), בין הורי התלמידים אשר ביקשו באמצעות עו"ד בר שלום ועו"ד תיבי לעתור כנגד מתווה ההסעות המובל על ידי המועצה האזורית מטה יהודה, החליט שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אבהרם רובין, כי החלטת המועצה, אשר הוצגה ע"י היועצת המשפטית למועצה, עו"ד ורד כהן, לשנות את מדיניותה כמו גם את החלטת ועדת החריגים (לדחות את בקשות העותרים לארגון ולתקצוב הסעות ילדיהם), הינה החלטה חוקית, סבירה ומידתית. 
בית המשפט ציין מספר פעמים במהלך הדיון כי מליאת המועצה הרחיקה לכת לטובת תושביה ובחרה להחיל את ההחלטה לשינוי המדיניות באופן מדורג, ושוויוני אשר מיטיב עם כלל תושביה.
השופט הבהיר לעותרים (ולכלל ההורים אשר נכחו בדיון) כי עתירתם נידונה להידחות, והציע, לפנים משורת הדין, פשרה לפיה תסכים המועצה לארגן את הסעות התלמידים של העותרים ולחייב את העותרים במימון מלא של ההסעות כפי שיעלה למועצה על פי תחשיב שייערך ויוצג להורי התלמידים.
לאחר שהתקבלו תנאי המועצה, לפיהם ההסעות יתקיימו במימון מלא של הורי העותרים, ובתשלום ההורים מראש לכל שנת הלימודים, 
ובנוסף לכך, הובהר להורים כי מידי שנה יועבר תחשיב עדכני על פי מצבת התלמידים והרכבים הנכונה לאותה שנה, ועל בסיס מחירי מכרז ההסעות ככל שישתנו, יערך תחשיב חדש, המועצה נאותה לפנים משורת הדין להסכים להצעת בית המשפט, וההסכמות קיבלו תוקף של פסק דין. 
בשולי הדברים יצויין, כי מעבר להסכמות כפי שצוינו להלן, נתן בית המשפט גושפנקא סופית לסמכותה של המועצה לשנות את מתווה ההסעות ולחוקיות המהלך כך שלא ניתן יהיה לטעון כנגד כך בעתיד.