תכנית המתאר המהפכנית של עין נקובא ועין ראפה

לאחרונה החליטה הוועדה המקומית מטה יהודה, על הבאת תכנית מתאר ראשונה מסוגה לעין ראפה ועין נקובא, לדיון בוועדה המחוזית – לקראת הפקדתה ואישורה.


לאחרונה החליטה הוועדה המקומית מטה יהודה, על הבאת תכנית מתאר ראשונה מסוגה לעין ראפה ועין נקובא, לדיון בוועדה המחוזית – לקראת הפקדתה ואישורה. 

העבודה על התכנית התאפשרה בעקבות החלטת הממשלה לתקצב תכנון על אדמות פרטיות בכפרים הערביים, שבעקבותיה תקצב משרד השיכון והבינוי את העבודה על תכנית המתאר החדשה. את העבודה על התכנית הובילה המועצה, ולכל אורכה ליוו את התכנית יועצים ומומחים בכירים, יחד עם נציג של לשכת התכנון המחוזית.

לעין ראפה ולעין נקובא מאפיינים תיירותיים בולטים: תרבות ומורשת ייחודיים, מיקום על אם הדרך לירושלים ובלב סביבה שמורה עתירת ערכי טבע, נוף ומורשת. תכנית המתאר מבקשת לממש את חזון התושבים ואת פוטנציאל הפיתוח התיירותי. היא תחליף תכנית מתאר מ-2005 שלא יושמה בשטח בשל אי היתכנות. התכנית תאפשר בשני הישובים הקמה של יחידות אירוח ועסקים, תהווה ציר נופי תיירותי חדש שיאפשר תנועת מטיילים בין נקודות העניין ומיזמי התיירות ותייצר 2 מוקדים ראשיים לתיירות במתחם הכניסה ובעין לעמור. התכנית מייצרת שני מתחמים חדשים לבניית 600-800 יחידות דיור לתושבי הכפרים, מסמנת עתודת קרקע להקמת אזור תעסוקה ומסחר, מייצרת פוטנציאל לשטחים ציבוריים עליהם יוקמו מבני חינוך, מבני ציבור וגינות ציבוריות ומסדירה את המרקם הקיים היום בכפרים, תוך תוספת זכויות בניה ושימושים

עין נקובא ועין ראפה - באדיבות ניהול הפרוייקט אורן מלמד