יישום תכנית "מטה מול מטה" לחיזוק היישובים

המועצה החלה ביישום מפגשי 'מטה מול מטה' בכל אחד מ 57 היישובים, במסגרתם נפגש מטה המועצה עם מטה של כל ישוב וישוב על מנת לעמוד מקרוב על צרכיו הייחודיים.


המועצה החלה ביישום מפגשי 'מטה מול מטה' בכל אחד מ 57 היישובים, במסגרתם נפגש מטה המועצה עם מטה של כל ישוב וישוב ועומד מקרוב על צרכיו הייחודיים. עד כה התקיימו כ- 30 מפגשים ביישובים ברחבי המועצה. המטרה היא לחזק ולהעמיק ככל הניתן את הקשר עם היישובים ועם ועדי היישובים, ללמוד את צרכיהם הייחודיים ולעבוד בתיאום ובשיתוף פעולה מלא.


תכנית 'מטה מול מטה' נועדה להוות מעין מסגרת ארגונית שמאפשרת מענה לצרכי היישובים בתחומים שונים: חינוך, ביטחון, תשתיות, רווחה, תרבות, איכות סביבה ועוד. בשנת 2019, כבר התקיימו כ 30 מפגשים ובחודשים הקרובים יושלמו יתר היישובים במועצה. במסגרת המפגש, מטה המועצה, המונה כ 20 איש, מקיים פגישות עבודה, פנים אל פנים, עם מטה היישוב (וועד מקומי,ועד האגודה ונציגי היישוב) בתחומי היישוב. תוצרי המפגש הם בדרך כלל: דו"ח ממצאי סקר אודות המצב הקיים, ניתוח הצרכים והדרישות, אפיון הפתרונות הדרושים, כלים אסטרטגיים לניהול הממשקים בין המועצה ליישוב וביסוס תכנית עבודה רב שנתית.


יעל אברמן, מנכ"ל המועצה: "מדי שבוע מגיעים כל מנהלי האגפים של המועצה ומקיימים פגישה עם ועדי הישוב במטרה לבנות תוכנית מותאמת לכל ישוב וישוב ולהתאים את השירותים הניתנים לצרכי הישוב באופן מקסימאלי. שיתוף הפעולה יקדם באופן האפקטיבי והמדויק ביותר את מענה המועצה לכל אחד מצרכיו השונים של כל ישוב".

ישיבת מטה מול מטה