לראשונה במטה יהודה: מפגשי "מטה מול מטה"

המפגשים הייחודיים יהווו מסגרת ארגונית להידוק הקשר בין המועצה והתושבים. ייעוד התכנית לשפר ולקדם את התחומים החשובים לתושבים ביישובים השונים דרך מפגש עם הועד המקומי וועד האגודה.


ניב ויזל, ראש המועצה: מדי שבוע מגיעים כל מנהלי האגפים של המועצה ויושבים עם ועדי הישוב מתוך מטרה לבנות תוכנית מותאמת לכל ישוב וישוב ולהתאים את השירותים הניתנים לצרכי הישוב בצורה המקסימלית. שיתוף הפעולה יקדם באופן האפקטיבי והמדויק ביותר את המענה של המועצה לכל אחד מהצרכים של הישובים הבאים.

מפגשי "מטה מול מטה" הנה יוזמה של ראש המועצה ומטרתה להכיר טוב יותר את צרכי היישובים השונים ומהם, להוציא אל הפועל ולספק את השירותים הרלוונטיים ביותר לתושבים. תכנית זו, נועדה להוות מעין מסגרת ארגונית שמאפשרת מענה לצרכי היישובים בתחומים חינוך, ביטחון, תשתיות, רווחה, תרבות, איכות הסביבה ועוד. במסגרת התכנית, יתקיימו מפגשים בכל אחד מ-57 היישובים במועצה ביחד עם מטה המועצה בראשות ראש המועצה ומטה היישוב המונה את וועד היישוב, ועד האגודה ונציגי היישוב.

כל אחד מהמפגשים במסגרת תכנית "מטה מול מטה" יניב את התוצרים הבאים: דו"ח ממצאי סקר אודות המצב הקיים, ניתוח הצרכים והדרישות ואפיון הפתרונות הדרושים, כלים אסטרטגיים לניהול הממשקים בין המועצה ליישוב, ביסוס תכנית עבודה רב שנתית ואמדן התוצרים בהיבט המעשי בין שנה לשנה.

המועצה האזורית מטה יהודה, מונה 57 ישובים כפריים וקיבוצים. כלל פעילות המועצה נובע מתוך מחויבות עמוקה ליישובים ולתושבים ומתוך רצון לפעול למען שיפור איכות החיים במגוון תחומים. תפיסת העולם של המועצה בראשות ראש המועצה, ניב ויזל, היא לחזק ולהעמיק ככל הניתן את הקשר עם התושבים.

ניב ויזל, ראש המועצה: "אנו שוקדים בכל עת לשיפור איכות חייהם של תושבי מטה יהודה ועוסקים ללא הרף בקידום פרוייקטים שונים למען התושבים. אני שמח להוביל את מפגשי "מטה מול מטה" שנועד להדק את הקשר בין המועצה ליישובים ובטוח כי שיתוף פעולה זה יקדם באופן האפקטיבי והמדויק ביותר את המענה של המועצה לכל אחד מהצרכים הקיימים בשטח".