מחזירים את החינוך הביתה

במליאת המועצה שהתקיימה בתאריך 30/01/2019 הוחלט להפסיק  את הסעות התלמידים מחוץ לאזורי הרישום הממומנות על ידי המועצה.


במליאת המועצה שהתקיימה בתאריך 30/01/2019 הוחלט להפסיק  את הסעות התלמידים מחוץ לאזורי הרישום הממומנות על ידי המועצה. ראש המועצה ניב ויזל: " זו החלטה אמיצה וחשובה מאין כמותה שתשפיע דרמטית על עתיד החינוך במטה יהודה ותאפשר תוספת השקעה בחינוך בבתי הספר שלנו"
בשנת 2009 התקבלה החלטת מליאה לפיה, הרישום והמימון של ההסעות יתוקצב לחמישה בתי ספר בירושלים בלבד. ב-10 השנים האחרונות נפתחו אזורי רישום רבים (מעל 50 בתי ספר) אליהם המועצה מסיעה את התלמידים מתקציבה.

הפער השנתי בין ההוצאה הכספית של המועצה ובין ההחזר ממשרד החינוך מגיע לכדי 18 מיליון ₪ מתקציב המועצה. למעלה מ 2,000 תלמידים מוסעים מחוץ למועצה בכל יום באמצעות כ-1,300 קווי קבלן ו-400 קווי מועצה הכוללים אוטובוסים, מיניבוסים ואף מוניות. כך, בין השנים 2012-2018 נרשמה עלייה של 91% בכמות בתי הספר בהם למדו התלמידים המוסעים. בהתאמה, באותן השנים נרשמה עלייה של כ-  90%  בהוצאות המועצה בגין סבסוד הסעות התלמידים אל מחוץ לאזורי המיפוי.


על מנת לתת את המענה המיטבי להסעות התלמידים ולשמור על כספי המועצה והשקעתם בחינוך בתוך מטה יהודה, הוקמה בשנה שעברה וועדה ציבורית בראשות פרופ' אמיר אלעמי שבחנה את נושא הסעות התלמידים. במקביל לביטול סבסוד ההוצאות, יבנה מנהל החינוך של מטה יהודה תכנית חומש אשר במסגרתה יושקעו הכספים הרבים בפיתוח מוסדות הלימוד הקיימים לחיזוק  התשתיות, לפתיחת מגמות לימוד חדשות ולגיוס מורים מובחרים. כחלק מהתכנית תיבנה אסטרטגיה חינוכית – פדגוגית – ערכית למטה יהודה, מערכת החינוך תשים דגש על חיזוק הקהילה ועל החינוך הבלתי פורמלי. 


החל משנת הלימודים תש"פ כל תלמיד במערכת החינוך שיתחיל ללמוד במסגרת חדשה, קרי כתות א' או ז', לא יהיה זכאי להסעות מחוץ לאזורי המיפוי. בתקופת המעבר תלמידים העולים לכתות ב'-ו' וכן ח'-יב' ייהנו מסבסוד המועצה והמועצה תמשיך להסיעם בעלות חודשית שתשולם על ידי ההורים בגובה 150 ₪ לחודש ובהנחה של 50% לילד השני. המועצה תמשיך להסיע את התלמידים לבתי הספר בתוך אזורי המיפוי כפי שנקבעו על ידי משרד החינוך. באשר ללימודי חוץ, מנהל החינוך במטה יהודה ינפיק את האישור רק לאחר אישור תשלום המשפחה להסדרת ההסעות. אגרת לימודי החוץ תשולם על ידי ההורים. 
בשבוע הבא יפרסם מנהל החינוך מכתב לכל וועדי הישובים – ובאמצעותם להורים – לגבי ההיערכות הנדרשת לרישום התלמידים בבתי הספר בשנת הלימודים הקרובה בתש"פ (ספטמבר 2019). במכתב זה יופיעו כל הפרטים הנדרשים לגבי הרישום וכן דרכי התקשרות לכל מי שמעוניין לקבל תשבות ומענים לגבי ההסדרים החדשים. 
ראש המועצה, ניב ויזל: " היום אנו שמים סוף לאי-הצדק בחלוקת משאבי המועצה ואנו יוצאים יחד לתכנית חומש להעצמת מערכת החינוך בבית. אני בטוח שהשינוי יורגש במהרה ושאיכות בתי הספר תעלה ותשתפר".

 

מצגת פעילות והמלצות ועדת הסעות ציבורית