לראשונה במטה יהודה: הכשרת ועדים מקומיים

למעלה מ-200 חברי וועדי היישובים התכנסו למפגש ראשון מסוגו על מנת לעבור הכשרה מקצועית לניהול אפקטיבי של היישובים. הבמסגרת ההדרכה קיבלו חברי הועדים ידע מעשי וסל של כלים הנחוצים להם לביצוע תפקידם.


ראש המועצה, ניב ויזל: "הצלחת היישובים תלויה בשיתוף הפעולה בינינו. נעשה הכל כדי להעניק לכם את מירב הכלים והשירותים לטובת תושבי מטה יהודה"

אתמול (ג') התכנסו ביד חריף שבקיבוץ צרעה למעלה מ-200 חברי וועדים מקומיים ובעלי תפקידים ב ישובי המועצה האזורית מטה יהודה. כינוס זה הוא הראשון מסוגו מאז הקמת מטה יהודה ומטרתו להכשיר את חברי הועד המקומי בישובים על מנת שיוכלו למלא את תפקידם באופן מיטבי לטובת תושבי מטה יהודה. בחלק הראשון של הכנס נועד לחשוף בפני חברי הועדים המקומיים את מגוון השירותים והכלים הקיימים במועצה ועומדים לרשות הועדים והישובים. 

בחלק המרכזי של הכנס הציג ראש המועצה ניב ויזל את המדיניות אותה הוא מוביל לגבי ניהול הישובים המתבססת על שיתוף פעולה בין כל מנהיגות הישוב: ועד מקומי ועד אגודה ונציג המליאה של הישוב. בחלק המקצועי של הכנס, חברי הועדים השתתפו בהרצאות בנושאים שונים: ניהול ישוב, התקשרויות ורכש, תשתיות ופיתוח, גבייה ותקציב, שיפור פני הכפר, קהילה וחברה ורווחה וחוסן קהילתי,  כאשר כל התכנים הועברו על ידי בעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה.

בהמשך, כחלק מתכנית העבודה הרב שנתית, תקיים המועצה סמינר לוועדים, לחברי המליאה ולפעילי הציבור בנושאים שעל סדר יומה של המועצה. מטרותיה של ההכשרה הן לעודד פיתוח מנועי צמיחה בתחומים החברתיים והכלכליים, העמקת הקשר בין העמיתים ומיסוד חיבור אפקטיבי ועמוק בין הוועדים לבעלי התפקידים במועצה.

ראש המועצה, ניב ויזל: "אנחנו מאמינים כי הצלחת היישובים תלויה בשיתוף הפעולה בינינו. הכינוס היום הוא יריית הפתיחה לתהליך מקיף ומתמשך שבמסגרתו ניתן את הדגש על הכשרתכם בכל תחומי העיסוק שלנו. אנו נעשה הכל להעניק לכם את מירב הכלים והשירותים לטובת תושבי מטה יהודה".

מנכ"לית המועצה, יעל אברמן טאובין: "זהו מפגש ראשון מסוגו במטה יהודה שמטרתו להנגיש לכם, הוועדים, את העשייה שלנו במועצה. על מנת לשפר את חייהם של התושבים ולהמשיך להוביל באיכות החיים מחובתנו להעניק לכם את הכלים לניהול היישובים לצעד יצירת תחושת ביטחון לקבלת החלטות עבור התושבים".