מילואימניקים? מעכשיו תשלמו פחות ארנונה

בישיבת המליאה שהתקיימה הוחלט כי תושבי מטה יהודה המשרתים שירות מילואים פעיל ישלמו כ5% פחות ארנונה.


בישיבת המליאה שהתקיימה הוחלט כי תושבי מטה יהודה המשרתים שירות מילואים פעיל ישלמו כ5% פחות ארנונה.

היום (18.7) התקיימה ישיבת מליאת המועצה, בראשות מ"מ ראש המועצה ניב ויזל, בה דנו לגבי הורדת הארנונה למשרתי שירות מילואים פעיל לתושבי מועצה אזורית מטה יהודה. בתום הדיון הוחלט כי תינתן הטבה של כ5% הנחה בתשלום הארנונה. חשוב לציין כי ההטבה תקפה רטרואקטיבית לכל שנת 2018

במטה יהודה כיום יש כ1000 תושבים המשרתים שירות מילואים, והדיון סביב ההטבה למשרתי המילואים נעשה בעקבות החלטה של משרד הפנים לאפשר לרשויות מקומיות ומועצות אזוריות על פי שיקולן לאפשר ההנחה בארנונה למשרתי שירות מילואים פעיל.

שירות מילואים פעיל יחשב למי שעשה 20 ימי שירות מילואים פעיל מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן, או לחלופין, חייל מילואים שטרם מלאו לו שלוש שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים פעיל בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.