מינהל חינוך פועל למינוף ופיתוח מערכות החינוך הציבוריות במטה יהודה. מינהל החינוך שם לעצמו יעד לאפשר לכל תלמיד מיצוי פוטנציאל אישי ולימודי, רווחה והעצמה.

אנו מאמינים כי טיפוח והשקעה בהון האנושי במערכת החינוך יוביל את בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה להשתלב ולהצטיין בחברה דמוקרטית, טכנולוגית והישגית.

אנו מובילים חשיבה אסטרטגית תכנונית לפיתוח מוסדות חינוך במועצה, ומספקים תשתית מנהלתית לכל מערך החינוך ובכלל זה איסוף מידע, פיתוח מבנים ורכישת ציוד.

רואה במתן השירות מרכיב מרכזי בפעילותו. אנו מאמינים כי שירות איכותי והוגן הינו ביטוי למתן הזדמנות שווה לכל תלמיד והוא זכות בסיסית. אנו פועלים בתחושת שליחות ומתוך מחויבות לקידום מערכת החינוך ולרווחת כל הבאים בשעריה.

 

אמנת האגף

 • מינהל החינוך רואה במתן שירות מרכיב מרכזי בפעילותו.
 • אנו מאמינים כי שירות איכותי והוגן הינו ביטוי למתן הזדמנות שווה לכל תלמיד ומהווה זכות בסיסית.
 • אנו פועלים בתחושת שליחות ומתוך מחויבות לפעול לקידום מערכת החינוך ולרווחת כל הבאים בשעריה.
 • אנו מתחייבים להתפתחות מקצועית, מתוך שאיפה למצוינות ולאיכות מרבית.
 • אנו מתחייבים לביצוע תהליכי הערכה ומדידה על מנת להשתפר באופן מתמיד.

 

השירות ניתן באמצעות

 • המחלקה לבתי ספר יסודיים, על-יסודיים.
 • המחלקה לתפעול, תיאום ופיתוח וריכוז לימודי חוץ.
 • המחלקה לגיל הרך.
 • המחלקה לטיפול בפרט: היחידה לביקור סדיר; היחידה לחינוך מיוחד.
 • השירות הפסיכולוגי החינוכי.
 • יחידת קידום נוער.

הודעה על זכאות להתאמות נגישות