קול קורא להגשת מיזמים חברתיים וסביבתיים, מרחב עדולם

מחלקת יישובים במועצה אזורית מטה יהודה מזמינה את תושבי ותושבות 17 יישובי מרחב עדולם להגיש הצעות למיזמים חברתיים וסביבתיים.

על המיזמים לעסוק בפיתוח ובעשייה חברתית למען הקהילות המקומיות ובמטרה לקדם רשת קשרים ושיתופי פעולה בין הקהילות.

זוהי הזדמנות להציע יוזמות מקומיות העוסקות בטיפוח ושמירה על המרחב הציבורי וקידום נושאים חברתיים/קהילתיים היוצרים פלטפורמות למפגש והיכרות עם המרחב ותושביו. פעילות זו היא חלק ממהלך רחב לגיבוש זהות מרחבית וחיזוק הקשרים בין התושבים.ות ובין היישובים במרחב עדולם.

המיזמים המוצעים יכולים לעסוק בנושאים הבאים: תרבות, קיימות ואיכות סביבה ופעילות ילדים ונוער.

הנושאים עלו בסקר מקדים שהתקיים בחודשים האחרונים בקרב תושבי.ות ישובי עדולם.

המיזמים המוגשים יהיו פרי שיתוף פעולה בין שני צוותים או יותר, וצוות עבודה משותף משני יישובים או יותר, ממרחב עדולם.

תושבים ותושבות בעלי עניין, מוזמנים/ות להעלות רעיונות ולהגיש דרך אתר המועצה את ההצעה למיזם החל מיום רביעי , ה-11 במאי.

בתאריך 10 למאי, יום שלישי, יתקיים מפגש ראשון לתושבי ותושבות מרחב עדולם, לאחריו תפתח האפשרות להגיש את המיזמים דרך אתר המועצה.

תאריך סגירת הקול קורא הוא יום חמישי,  ה-2 ליוני 2022.  המיזמים הנבחרים יוזמנו לוועדה אשר תבחן ותדרג את הבקשות עפ"י קריטריונים מקצועיים שוויוניים. לאחר בחינת כל הבקשות, המועצה תתקצב את הפרויקטים שייבחרו על ידי הוועדה.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למחלקת יישובים, או למוריה: [email protected]

רוצים להצטרף למהלך? מוזמנים.ות להגיש קול קורא, ולהגיע למפגש תושבי- עדולם לקבל פרטים נוספים.

לקובץ נגיש לחצו כאן

 

 

 

 

 

* התמונות לעיל לקוחות מפעילות המיזמים שנערכו בשנה האחרונה במרחב גיזו.