יש לצרף צילום ת.ז

יש לצרף מסמכים

מקום עבודה נוסף * שדה חובה
האם ישנה קרבה משפחתית לעובד מהמועצה? * שדה חובה
 
 
* אין במילוי מסמך זה בכדי התחייבות לשיבוצך כמשגיח.
* אין במסמך זה לקיים יחסי עובד מעביד בין המשגיח למועצה או מי מטעמה.
* אי מילוי נהלי הרבנות הראשית והנחיות הרבונות המקומיות ונעברת התונים לא אמיתים ישמשו כעילה מספקת להפסקת האמון של החותום מטה כמשגיח/ נאמן כשרות.
 
Browser not supported