פרטי המוסר:

אני הח"מ מצהיר כי החל מהתאריך שציינתי מסרתי את כלבי, הרשום במרכז הארצי לרישום כלבים בבעלותי.
כמו כן אני מצהיר כי הכלב לא נשך בעשרת הימים האחרונים .
 

פרטי הכלב:

מין (חובה) שדה חובה

 

פרטי המקבל:

בעל הכלב החדש מקבל על עצמו את אחזקתו של הכלב וכל חובת בעלותו לפי דרישות החוק .
 
לידיעה !
כל עוד לא ירש הכלב אצל וטרינר רשותי באזור המגורים של בעל הכלב החדש, ימשיך הכלב להיות רשום במרכז הארצי לרישום כלבי על שם המוסר.
 
ובזאת באנו על החתום  

Browser not supported

צירוף קבצים

 

Browser not supported