תכנית פינוי פסולת גושית חודש מאי 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
02/05/2021 03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021
צפרירים (א) שדות מיכה (א) כסלון מחסיה בית זית  
  זנוח (א) גפן בר גיורא תעוז  
09/05/2021 10/05/2021 11/05/2021 12/05/2021  13/05/2021 14/05/2021
גבעת ישעיהו (א) לוזית (א) כפר אוריה (א) תרום (א) אשתאול (א) צלפון
מטע (א)          
16/05/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021
בית מאיר (א)   בית נקופה (א) אביעזר (א) זכריה (א)  
    שריגים (א) אבן ספיר (א) בית זית (א)  
        עין ראפה (א)  
ערב שבועות שבועות        
23/05/2021 24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
קרית ענבים (מ) רמת רזיאל (א) תירוש (א) נס הרים (א) בית זית (א)  

 

תכנית פינוי פסולת גושית חודש אפריל 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
04/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021
  נתיב הלה (מ) כסלון (א) מחסיה (א) נחם (מ) יד השמונה (מ)
  שדות מיכה (א) גפן (א) עגור (מ) שואבה (מ) נוה שלום (מ)
  צפרירים (א) זנוח (א) בר גיורא*2 (א) בית זית (א) שרש (מ)
      רוגלית (מ) תעוז (א) נטף (מ)
        גבעת יערים (א)  
11/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021
גבעת ישעיהו (א) לוזית (א) נחושה (מ) תרום (א) עצמאות צובה (מ)
קרית ענבים (מ) כפר אוריה (א) מוצא עלית (מ) אשתאול (א) ישעי (מ)
מטע*2 (א) מבוא ביתר (מ) עמינדב (מ) צרעה (מ)  
      אדרת (מ)  
      צלפון (א)  
18/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021
בית מאיר (א) אביעזר (א) בית נקופה (א) נחם (מ) זכריה (א) נטף (מ)
אבן ספיר (א) בקוע (מ) רוגלית (מ) שואבה (מ) אורה (מ) שרש (מ)
    שריגים (א) תירוש (א) גבעת יערים (מ)  
        בית זית (א)  
        עין ראפה (א)  
25/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021
קרית ענבים (מ) מבוא ביתר (מ) נחושה (מ) עמינדב (מ) אדרת (מ) שרש (מ)
נתיב הלה (מ) גיזו (מ) מוצא עלית (מ) אורה (מ) בקוע (מ) ישעי (מ)
רמת רזיאל (א) הראל (מ)   צרעה (מ) בית זית (א) צובה (מ)
      נס הרים (א)    

תכנית פינוי פסולת גושית חודש מרץ 2021

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
  01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021
  נתיב הלה כסלון מחסיה נחם יד השמונה
  שדות מיכה גפן עגור שואבה נוה שלום
  צפרירים זנוח בר גיורא בית זית שרש
      רוגלית תעוז נטף
        גבעת יערים  
07/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021
גבעת ישעיהו לוזית  נחושה תרום אדרת צובה
קרית ענבים כפר אוריה מוצא עלית אשתאול בקוע ישעי
מטע*2 מבוא ביתר עמינדב צרעה בית זית  
14/03/2021 15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021
בית מאיר אביעזר בית נקופה נחם זכריה נטף
אבן ספיר צלפון*2 רוגלית שואבה אורה שרש
    שריגים תירוש גבעת יערים  
        בית זית  
        עין ראפה  
21/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021
קרית ענבים מבוא ביתר נחושה עמינדב אדרת שרש
נתיב הלה גיזו מוצא עלית אורה בקוע ישעי
רמת רזיאל הראל   צרעה בית זית צובה
      נס הרים    
28/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021    
פסח          

תכנית פינוי פסולת גושית חודש פברואר 2021 א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
  01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021
  נתיב הלה כסלון מחסיה נחם יד השמונה
  שדות מיכה גפן עגור שואבה נוה שלום
  צפרירים זנוח בר גיורא בית זית שרש
      רוגלית תעוז נטף
        גבעת יערים  
07/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021
גבעת ישעיהו לוזית  נחושה תרום אדרת צובה
קרית ענבים כפר אוריה מוצא עלית אשתאול בקוע ישעי
מטע מבוא ביתר עמינדב צרעה בית זית  
14/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021
בית מאיר אביעזר בית נקופה נחם זכריה נטף
אבן ספיר   רוגלית שואבה אורה שרש
    שריגים תירוש גבעת יערים צלפון
        בית זית  
        עין ראפה  
21/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021
קרית ענבים מבוא ביתר נחושה עמינדב אדרת שרש
נתיב הלה גיזו מוצא עלית אורה בקוע ישעי
רמת רזיאל הראל   צרעה בית זית צובה
      נס הרים