תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - אוגוסט 2022

    1/8 שני נהג 2/8 שלישי נהג 3/8 רביעי נהג  4/8 חמישי נהג
    צרעה ד מועצה +רטרנו ד א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
    גיזו ד נטף ג צובה ג מבוא ביתר ד
    עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
    יד השמונה ג מוסדות חינוך ג שדות מיכה גושית ד מוצא ד
        נווה אילן ד רמת רחל ג נחושה ג
        גן בית נקופה  ד        
שבוע שני
7/8 ראשון נהג 8/8 שני נהג  9/8 שלישי נהג  10/8 רביעי נהג  11/8 חמישי נהג
קרית ענבים ג שואבה ג מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש ג
צור הדסה בבור  ג מעלה החמישה ד נוה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ד הראל ג נחשון ד שדות מיכה גזם ג נחם+בית עלמין ד
    טל שחר ג         עין כרם ד
    מסילת ציון ד            
שבוע שלישי
14/8 ראשון נהג  15/8 שני נהג 16/8 שלישי נהג 17/8 רביעי נהג  18/8 חמישי נהג
צפרירים ד צרעה ג מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
אדרת ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג נוה אילן ד צור הדסה בור ג חינוך ג
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ג מוסדות חינוך ד רמת רחל ג מוצא ד
                נחושה ג
שבוע רביעי
21/8 ראשון נהג   22/8 שני נהג 23/8 שלישי נהג  24/8 רביעי נהג 25/8 חמישי  
מוסדות חינוך   מעלה החמישה ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד שורש ד
קרית ענבים ד רוגלית ד נווה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד הראל ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ד נחם+בית עלמין ג
בקוע ד טל שחר ד נחשון ד שדות מיכה גזם ג עין כרם  ד
צור הדסה בבור  ג מסילת ציון ג            
    שואבה              
שבוע חמישי
 28/8 ראשון נהג    29/8 שני נהג  30/8 שלישי נהג 31/8 רביעי נהג    
צפרירים ד צרעה ג מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד    
אדרת ג גיזו ד נטף ג צובה ד    
יד לשיריון ד עגור ג נוה אילן ד צור הדסה בור ג    
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ג מוסדות חינוך ד רמת רחל ג