תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש יוני 2023

04/06/2023 06/06/2023 11/06/2023 12/06/2023
אשתאול אבן ספיר אורה בית מאיר
בקוע כסלון אביעזר בית נקופה
שדות מיכה עין כרם בית זית יד השמונה
גיזו עמינדב בר גיורא מסילת ציון
גפן צובה גבעת ישעיהו מעלה החמישה
הראל רמת רזיאל טל שחר עין נקובה
זכריה רמת רחל מבוא ביתר נווה אילן
ישעי   מוצא עלית נטף
כפר אוריה   מטע עין ראפה
מחסיה   נס הרים קרית ענבים
נווה שלום    צור הדסה שואבה
נחם    קרית יערים שורש
נחשון      
צלפון      
צרעה      
תירוש      
תעוז      
תרום       
15/06/2023 25/06/2023    
אדרת אורה    
זנוח אביעזר    
לוזית אורה    
נווה מיכאל  בית זית     
נחושה בר גיורא    
נס הרים  גבעת ישעיהו    
נתיב הל"ה טל שחר    
עגור מבוא ביתר    
צפרירים מוצא עלית    
שריגים  מטע    
  נס הרים    
  צור הדסה    
  קרית יעריפ    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש מאי 2023

04/05/2023 07/05/2023 09/05/2023 11/05/2023
אורה א.ת הר טוב אורה אביעזר
אביעזר אשתאול  אבן ספיר בית זית
בר גיורא בקוע כסלון טל שחר
גבעת ישעיהו שדות מיכה עין כרם מוצא עילית 
מבוא ביתר גיזו עמינדב קריית יערים 
מטע גפן  צובה  
נס הרים  הראל רמת רזיאל   
צור הדסה זכריה רמת רחל  
  ישעי    
  כפר אוריה    
  מחסיה    
  נווה שלום    
  נחם    
  נחשון    
  צלפון    
  צרעה    
  תירוש    
  תעוז    
  תרום    
15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023  
בית מאיר אביעזר אביעזר  
בית נקופה אדרת בית זית   
יד השמונה בר גיורא טל שחר  
מסילת ציון גבעת ישעיהו מוצא עילית  
מעלה החמישה זנוח  קרית יערים  
עין נקובה לוזית     
נווה אילן  מבוא ביתר    
נטף  מטע    
עין ראפה נווה מיכאל     
קרית ענבים  נחושה    
שואבה נס הרים    
שורש נתיב הל"ה    
  עג'ור    
  צור הדסה    
  צפרירים    
  שריגים     

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש מרץ 2023

02/03/2023 09/03/2023 12/03/2023 14/03/2023 16/03/2023
אביעזר אביעזר אשתאול אבן ספיר אביעזר
בית זית אורה בקוע אורה בית זית
טל שחר בר גיורא גיזו כסלון טל שחר
מוצא עילית גבעת ישעיהו גפן עין כרם בי''ס חקלאי מוצא עילית
קרית יערים מבוא ביתר הראל עמינדב קרית יערים
  מטע זכריה צובה  
  נס הרים ישעי רמת רזיאל  
  צור הדסה כפר אוריה רמת רחל  
    מחסיה    
    נווה שלום    
    נחם    
    נחשון    
    צלפון    
    צרעה    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    
20/03/2023 23/03/2023 30/03/2023    
בית מאיר אביעזר אביעזר    
בית נקופה אדרת בית זית    
יד השמונה בר גיורא טל שחר    
מסילת ציון גבעת ישעיהו מוצא עילית    
מעלה החמישה זנוח קרית יערים    
מפעלי נחם הר טוב לוזית      
נווה אילן מבוא ביתר      
נטף מטע      
עין ראפה נווה מיכאל      
קרית ענבים נחושה      
שואבה נס הרים      
שורש נתיב הל''ה      
  עגור      
  צור הדסה      
  צפרירים      
  שריגים      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש פברואר 2023 

2.2.2023 9.2.2023 12.2.2023 14.2.2023 16.2.2023
אביעזר אביעזר אשתאול אבן ספיר אביעזר
בית זית אורה בקוע אורה בית זית
טל שחר בר גיורא גבעת שמש כסלון טל שחר
מוצא עילית גבעת ישעיהו גיזו עין כרם בי''ס חקלאי מוצא עילית
קרית יערים מבוא ביתר גפן עמינדב קרית יערים
  מטע הראל צובה  
  נס הרים זכריה רמת רזיאל  
  צור הדסה ישעי רמת רחל  
    כפר אוריה    
    מחסיה    
    נווה שלום    
    נחם    
    נחשון    
    צלפון    
    צרעה    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    
20.2.2023 23.2.2023      
בית מאיר אביעזר      
בית נקופה אדרת      
יד השמונה בר גיורא      
מסילת ציון גבעת ישעיהו      
מעלה החמישה זנוח      
נווה אילן לוזית      
נטף מבוא ביתר      
עין ראפה מטע      
קרית ענבים נווה מיכאל      
שואבה נחושה      
שורש נס הרים      
  נתיב הל''ה      
  עגור      
  צור הדסה      
  צפרירים      
  שריגים      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש ינואר 2023

5.2.2023 12.1.2023 13.1.2023 15.1.2023 17.1.2023
אביעזר אביעזר נווה אילן אשתאול אבן ספיר
בית זית אורה   בקוע אורה
טל שחר בר גיורא   גבעת שמש כסלון
מוצא עילית גבעת ישעיהו   גיזו עין כרם בי"ס חקלאי
קרית יערים מבוא ביתר   גפן עמינדב
  מטע   הראל צובה
  מטע   זכריה רמת רזיאל
  נס הרים   ישעי רמת רחל
      כפר אוריה  
      מחסיה  
      נווה שלום  
      נחם  
      נחשון  
      צלפון  
      צרעה  
      תירוש  
      תעוז  
      תרום  
19.1.2023 23.1.2023 26.1.2023    
אביעזר בית מאיר אביעזר    
בית זית בית נקופה אדרת    
טל שחר יד השמונה בר גיורא    
מוצא עילית מסילת ציון מבוא ביתר    
קריית יערים מעלה החמישה מטע    
  נטף נווה מיכאל    
  עין ראפה נחושה    
  קרית ענבים נס הרים    
  שואבה נתיב הל"ה    
  שורש עגור    
    צור הדסה    
    צפרירים    
    שריגים    

 

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש דצמבר 2022 

 

1.12.2022 8.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 18.12.2022
אביעזר אביעזר אביעזר נווה אילן אשתאול
אדרת בית זית אורה   בקוע
בר גיורא טל שחר בר גיורא   גיזו
גבעת ישעיהו מוצא עילית גבעת ישעיהו   גפן
זנוח קרית יערים מבוא ביתר   הראל
לוזית   מטע   זכריה
מבוא ביתר   נס הרים   ישעי
מטע   צור הדסה   כפר אוריה
נווה מיכאל       מחסיה
נחושה       נווה שלום
נס הרים       נחם
נתיב הל''ה       נחשון
עגור       צלפון
צור הדסה       צרעה
צפרירים       תירוש
שריגים       תעוז
        תרום
20.12.2022 22.12.2022 26.12.2022 29.12.2022  
אבן ספיר אביעזר בית מאיר אביעזר  
אורה בית זית בית נקופה אדרת  
כסלון טל שחר יד השמונה בר גיורא  
עין כרם בי''ס חקלאי מוצא עילית מסילת ציון גבעת ישעיהו  
עמינדב קרית יערים מעלה החמישה זנוח  
צובה   נטף לוזית  
רמת רזיאל   עין ראפה מבוא ביתר  
רמת רחל   קרית ענבים מטע  
    שואבה נווה מיכאל  
    שורש נחושה  
      נס הרים  
      נתיב הל''ה  
      עגור  
      צור הדסה  
      צפרירים  
      שריגים  

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש נובמבר 2022

03/11/2022 10/11/2022 17/11/2022 20/11/2022 22/11/2022
אביעזר אביעזר אביעזר אשתאול אבן ספיר
אדרת בית זית אורה בקוע אורה
בר גיורא טל שחר בר גיורא גיזו כסלון
גבעת ישעיהו מוצא עילית גבעת ישעיהו גפן עין כרם בי''ס חקלאי
זנוח קרית יערים מבוא ביתר הראל עמינדב
לוזית   מטע זכריה צובה
מבוא ביתר   נווה אילן ישעי רמת רזיאל
מטע   נס הרים כפר אוריה רמת רחל
נווה מיכאל   צור הדסה מחסיה  
נחושה     נווה שלום  
נס הרים     נחם  
נתיב הל''ה     נחשון  
עגור     צלפון  
צור הדסה     צרעה  
צפרירים     תירוש  
שריגים     תעוז  
24/11/2022 28/11/2022      
אביעזר בית מאיר      
בית זית בית נקופה      
טל שחר יד השמונה      
מוצא עילית מסילת ציון      
קרית יערים מעלה החמישה      
  נטף      
  עין ראפה      
  קרית ענבים      
  שואבה      
  שורש      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אוקטובר 2022

03/10/2022 06/10/2022 13/10/2022 20/10/2022
בית מאיר אביעזר אביעזר אביעזר
בית נקופה אדרת בית זית אורה
יד השמונה בר גיורא טל שחר בר גיורא
מסילת ציון גבעת ישעיהו מוצא עילית גבעת ישעיהו
מעלה החמישה זנוח קרית יערים מבוא ביתר
מפעלי נחם הר טוב לוזית   מטע
נטף מבוא ביתר   נווה אילן
עין ראפה מטע   נס הרים
קרית ענבים נווה מיכאל   צור הדסה
שואבה נחושה    
שורש נס הרים    
  נתיב הל''ה    
  עגור    
  צור הדסה    
  צפרירים    
  שריגים    
23/10/2022 25/10/2022 27/10/2022 31/10/2022
אשתאול אבן ספיר אביעזר בית מאיר
בקוע אורה בית זית בית נקופה
גבעת שמש כסלון טל שחר יד השמונה
גיזו עין כרם בי''ס חקלאי מוצא עילית מסילת ציון
גפן עמינדב קרית יערים מעלה החמישה
הראל צובה   מפעלי נחם הר טוב
זכריה רמת רזיאל   נטף
ישעי רמת רחל   עין ראפה
כפר אוריה     קרית ענבים
מחסיה     שואבה
נווה שלום     שורש
נחם      
נחשון      
צלפון      
צרעה      
תירוש      
תעוז      
תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש ספטמבר 2022

01/09/2022 05/09/2022 08/09/2022 15/09/2022 22/09/2022
אביעזר בית מאיר אביעזר אביעזר אביעזר
בית זית בית נקופה אדרת בית זית אורה
טל שחר יד השמונה בר גיורא טל שחר בר גיורא
מוצא עילית מסילת ציון גבעת ישעיהו מוצא עילית גבעת ישעיהו
קרית יערים מעלה החמישה זנוח קרית יערים מבוא ביתר
  נטף לוזית   מטע
  עין ראפה מבוא ביתר   נווה אילן
  קרית ענבים מטע   נס הרים
  שואבה נווה מיכאל   צור הדסה
  שורש נחושה    
    נס הרים    
    נתיב הל''ה    
    עגור    
    צור הדסה    
    צפרירים    
    שריגים    
15/09/2022 22/09/2022 25/09/2022 27/09/2022 29/09/2022
אביעזר אביעזר אשתאול אבן ספיר אביעזר
בית זית אורה בקוע אורה בית זית
טל שחר בר גיורא גבעת שמש כסלון טל שחר
מוצא עילית גבעת ישעיהו גיזו עין כרם בי''ס חקלאי מוצא עילית
קרית יערים מבוא ביתר גפן עמינדב קרית יערים
  מטע הראל צובה  
  נווה אילן זכריה רמת רזיאל  
  נס הרים ישעי רמת רחל  
  צור הדסה כפר אוריה    
    מחסיה    
    נווה שלום    
    נחם    
    נחשון    
    צלפון    
    צרעה    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אוגוסט 2022

02/08/2022 04/08/2022 08/08/2022 11/08/2022 18/08/2022
אבן ספיר אביעזר בית מאיר אביעזר אביעזר
אורה בית זית בית נקופה אדרת בית זית
כסלון טל שחר יד השמונה בר גיורא טל שחר
עין כרם בי''ס חקלאי מוצא עילית מסילת ציון גבעת ישעיהו מוצא עילית
עמינדב קרית יערים מעלה החמישה זנוח קרית יערים
צובה   נטף לוזית  
רמת רזיאל   עין ראפה מבוא ביתר  
רמת רחל   קרית ענבים מטע  
    שואבה נווה מיכאל  
    שורש נחושה  
      נס הרים  
      נתיב הל''ה  
      עגור  
      צור הדסה  
      צפרירים  
      שריגים  
25/08/2022 28/08/2022 30/08/2022    
אביעזר אשתאול אבן ספיר    
אורה בקוע אורה    
בר גיורא גבעת שמש כסלון    
גבעת ישעיהו גיזו עין כרם בי''ס חקלאי    
מבוא ביתר גפן עמינדב    
מטע הראל צובה    
נווה אילן זכריה רמת רזיאל    
נס הרים ישעי רמת רחל    
צור הדסה כפר אוריה      
  מחסיה      
  נווה שלום      
  נחם      
  נחשון      
  צלפון      
  צרעה      
  תירוש      
  תעוז      
  תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש יולי 2022

03/07/2022 05/07/2022 07/07/2022 11/07/2022 14/07/2022 21/07/2022
אשתאול אבן ספיר בית זית בית מאיר אביעזר בית זית
בקוע אורה טל שחר בית נקופה אדרת טל שחר
גיזו כסלון מוצא עילית יד השמונה בר גיורא מוצא עילית
גפן עין כרם בי''ס חקלאי קרית יערים מסילת ציון גבעת ישעיהו קרית יערים
הראל עמינדב   מעלה החמישה זנוח  
זכריה צובה   נטף לוזית  
ישעי רמת רזיאל   עין ראפה מבוא ביתר  
כפר אוריה רמת רחל   קרית ענבים מטע  
מחסיה     שואבה נווה מיכאל  
נווה שלום     שורש נחושה  
נחם       נס הרים  
נחשון       נתיב הל''ה  
צלפון       עגור  
צרעה       צור הדסה  
תירוש       צפרירים  
תעוז       שריגים  
תרום          
28/07/2022 31/07/2022        
אביעזר אשתאול        
אורה בקוע        
בר גיורא גיזו        
גבעת ישעיהו גפן        
מבוא ביתר הראל        
מטע הראל        
נווה אילן זכריה        
נס הרים ישעי        
צור הדסה כפר אוריה        
  מחסיה        
  נווה שלום        
  נחם        
  נחשון        
  צלפון        
  צרעה        
  תירוש        
  תעוז        
  תרום        

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש יוני 2022

01/06/2022 02/06/2022 06/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 13/06/2022
בר גיורא אורה אדרת אבן ספיר מטע בית זית אביעזר
מטע בית זית אשתאול אורה נס הרים מבוא ביתר אדרת
נס הרים נווה אילן בקוע בית מאיר   מוצא עילית אשתאול
  עמינדב גבעת ישעיהו בקוע   צור הדסה בית מאיר
  צור הדסה גיזו גבעת יערים     בית נקופה
  שורש גפן טל שחר     זכריה
    הראל יד השמונה     טל שחר
    זכריה כסלון     יד השמונה
    ישעי נווה אילן     כפר אוריה
    כפר אוריה נחם     מסילת ציון
    לוזית עין כרם בי''ס חקלאי     מעלה החמישה
    מחסיה עמינדב     מפעלי נחם הר טוב
    מעלה החמישה צובה     נווה מיכאל
    נווה שלום צור הדסה     נחושה
    נחם צרעה     נטף
    נחשון רמת רזיאל     עין ראפה
    נתיב הל''ה רמת רחל     צור הדסה
    עגור שואבה     צלפון
    צור הדסה שורש     צפרירים
    צלפון קרית יערים     קרית ענבים
    צרעה       שואבה
    רמת רחל       שורש
    שדות מיכה       שריגים
    שריגים       תעוז
    תירוש       תרום
    תעוז        
    תרום        
14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 19/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022
בית נקופה בר גיורא אדרת נחם גבעת ישעיהו אבן ספיר טל שחר
גיזו טל שחר אורה   גיזו בית מאיר מטע
גפן ישעי בית זית   כפר אוריה גבעת יערים נס הרים
זנוח נס הרים זנוח   לוזית הראל צרעה
כסלון   לוזית   מעלה החמישה יד השמונה  
מחסיה   נווה מיכאל   נתיב הל''ה נווה אילן  
מסילת ציון   נווה שלום   עגור נחם  
נווה שלום   נחושה   צור הדסה נחשון  
צובה   נס הרים   צלפון נטף  
קרית ענבים   נתיב הל''ה   רמת רחל עין כרם בי''ס חקלאי  
שורש   עגור   שדות מיכה עין נקובא  
    עמינדב   שריגים צובה  
    צור הדסה   תירוש צור הדסה  
    צפרירים     רמת רזיאל  
    שריגים     שואבה  
          שורש  
23/06/2022 27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022    
בית זית אביעזר אורה בר גיורא אורה    
בקוע אדרת בית נקופה טל שחר בית זית    
מבוא ביתר אשתאול גפן ישעי נווה אילן    
מוצא עילית זכריה יד השמונה נס הרים נווה שלום    
צור הדסה טל שחר מסילת ציון   עמינדב    
  כפר אוריה צובה   צור הדסה    
  מסילת ציון קרית ענבים        
  נווה מיכאל שורש        
  נחושה קרית יערים        
  נתיב הל''ה          
  צור הדסה          
  צלפון          
  שריגים          
  תעוז          
  תרום          

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש מאי 2022

03/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 19/05/2022 31/05/2022
צור הדסה נווה אילן אשתאול בית זית אבן ספיר אביעזר צור הדסה
    בקוע בית מאיר אורה אדרת  
    גיזו בית נקופה כסלון בר גיורא  
    גפן יד השמונה עין כרם בי''ס חקלאי גבעת ישעיהו  
    הראל מוצא עילית עמינדב זנוח  
    זכריה מסילת ציון צובה לוזית  
    טל שחר מעלה החמישה צור הדסה מבוא ביתר  
    ישעי נטף רמת רזיאל מטע  
    כפר אוריה עין ראפה רמת רחל נווה מיכאל  
    מחסיה קרית ענבים קרית יערים נחושה  
    נווה שלום שואבה   נס הרים  
    נחם שורש   נתיב הל''ה  
    נחשון     עגור  
    צלפון     צפרירים  
    צרעה     שריגים  
    תירוש        
    תעוז        
    תרום        

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אפריל 2022

05/04/2022 07/04/2022 10/04/2022 19/04/2022 21/04/2022
צור הדסה נווה אילן אשתאול אבן ספיר אביעזר
    בקוע אורה אדרת
    גבעת שמש בית זית בר גיורא
    גיזו בית מאיר גבעת ישעיהו
    גפן בית נקופה זנוח
    הראל יד השמונה לוזית
    זכריה יד השמונה מבוא ביתר
    טל שחר כסלון מטע
    ישעי מוצא עילית נווה מיכאל
    כפר אוריה מסילת ציון נחושה
    מחסיה מעלה החמישה נס הרים
    נווה שלום נטף נתיב הל''ה
    נחם עין כרם בי''ס חקלאי עגור
    נחשון עין ראפה צפרירים
    צלפון עמינדב שריגים
    צרעה צובה  
    תירוש צור הדסה  
    תעוז קרית ענבים  
    תרום רמת רזיאל  
      רמת רחל  
      שואבה  
      שורש  
      קריית יערים  

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש מרץ 2022

02/03/2022 13/03/2022 16/03/2022 21/03/2022 24/03/2022 30/03/2022
צור הדסה אשתאול אבן ספיר בית זית אביעזר צור הדסה
  בקוע אורה בית מאיר אדרת  
  גבעת שמש כסלון בית נקופה אדרת  
  גיזו עין כרם בי''ס חקלאי יד השמונה בר גיורא  
  גפן עמינדב מוצא עילית גבעת ישעיהו  
  הראל צובה מסילת ציון זנוח  
  זכריה צור הדסה מעלה החמישה לוזית  
  טל שחר רמת רזיאל נטף מבוא ביתר  
  ישעי רמת רחל עין ראפה מטע  
  כפר אוריה קרית יערים קרית ענבים נווה מיכאל  
  מחסיה   שואבה נחושה  
  נווה אילן   שורש נס הרים  
  נווה שלום     נתיב הל''ה  
  נחם     עגור  
  נחשון     צפרירים  
  צלפון     שריגים  
  צרעה        
  תירוש        
  תעוז        
  תעוז        
  תרום        

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש פברואר 2022

01/02/2022 13/02/2022 14/02/2022 15/02/2022
צור הדסה אשתאול בית זית אביעזר
  בקוע בית מאיר אבן ספיר
  גבעת ישעיהו בית נקופה אדרת
  גיזו יד השמונה אורה
  גפן כסלון בר גיורא
  הראל מוצא עילית מבוא ביתר
  זכריה מעלה החמישה מטע
  זנוח נווה אילן נווה מיכאל
  טל שחר נטף נס הרים
  ישעי עין ראפה נתיב הל''ה
  כפר אוריה צובה עמינדב
  לוזית קרית ענבים צור הדסה
  מחסיה רמת רזיאל רמת רחל
  מסילת ציון שואבה  
  נווה שלום שורש  
  נחושה קרית יערים  
  נחם    
  נחשון    
  עגור    
  צלפון    
  צפרירים    
  צרעה    
  שריגים    
  תעוז    
  תעוז    
  תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש ינואר 2022

04/01/2022 16/01/2022 17/01/2022 18/01/2022
צור הדסה אשתאול בית זית אורה
  בקוע בית מאיר אביעזר
  גבעת ישעיהו בית נקופה אבן ספיר
  גיזו יד השמונה אדרת
  גפן כסלון אורה
  הראל מוצא עילית בר גיורא
  זכריה מעלה החמישה מבוא ביתר
  זנוח נווה אילן מטע
  טל שחר נטף נווה מיכאל
  ישעי עין ראפה נס הרים
  כפר אוריה צובה נתיב הל''ה
  לוזית קרית ענבים עמינדב
  מחסיה רמת רזיאל צור הדסה
  מסילת ציון שואבה רמת רחל
  נווה שלום שורש  
  נחושה קרית יערים  
  נחם    
  נחשון    
  עגור    
  צלפון    
  צפרירים    
  צרעה    
  שריגים    
  תירוש    
  תעוז    
  תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש דצמבר 2021

09.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 23.12.2021
צור הדסה נווה אילן אשתאול בית זית אורה
    בקוע בית מאיר אביעזר
    גבעת ישעיהו בית נקופה אבן ספיר
    גיזו יד השמונה אדרת
    גפן כסלון אורה
    הראל מוצא עלית בר גיורא
    זכריה מעלה החמישה מבוא ביתר
    זנוח נטף מטע
    טל שחר עין רפא נווה מיכאל
    ישעי צובה נס הרים
    כפר אוריה קרית ענבים נתיב הלה
    לוזית רמת רזיאל עין הרים
    מחסיה שואבה עמינדב
    מסילת ציון שורש צור הדסה
    עין נקובה גבעת יערים רמת רחל
    נווה שלום    
    נחושה    
    שדות מיכה    
    נחם    
    נחשון    
    עגור    
    צלפון    
    צפרירים    
    צרעה    
    שריגים    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש נובמבר 2021

10/11/2021 15/11/2021 18/11/2021 22/11/2021 24/11/2021
צור הדסה אשתאול בית זית נווה אילן אביעזר
  בקוע בית מאיר   אבן ספיר
  גבעת ישעיהו בית נקופה   אדרת
  גיזו יד השמונה   אורה
  גפן כסלון   בר גיורא
  הראל מוצא עילית   מבוא ביתר
  זכריה מעלה החמישה   מטע
  זנוח נטף   נווה מיכאל
  טל שחר עין ראפה   נס הרים
  ישעי צובה   נתיב הל''ה
  כפר אוריה קרית ענבים   עין כרם בי''ס חקלאי
  לוזית רמת רזיאל   עמינדב
  מחסיה שואבה   צור הדסה
  מסילת ציון שורש   רמת רחל
  נווה שלום קרית יערים    
  נחושה      
  נחם      
  נחשון      
  עגור      
  צלפון      
  צלפון      
  צפרירים      
  צרעה      
  שריגים      
  תירוש      
  תעוז      
  תעוז      
  תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אוקטובר 2021

03/10/2021 10/10/2021 18/10/2021 21/10/2021 24/10/2021 25/10/2021
אביעזר צור הדסה אשתאול בית זית אביעזר נווה אילן
אבן ספיר   בקוע בית מאיר אבן ספיר  
אדרת   גבעת ישעיהו בית נקופה אדרת  
אורה   גיזו יד השמונה אורה  
אורה   גפן כסלון בר גיורא  
בר גיורא   הראל מוצא עילית מבוא ביתר  
מבוא ביתר   זכריה מעלה החמישה מטע  
מטע   זנוח נטף נווה מיכאל  
נווה מיכאל   טל שחר עין ראפה נס הרים  
נס הרים   ישעי צובה נתיב הל''ה  
נתיב הל''ה   כפר אוריה קרית ענבים עמינדב  
עין כרם בי''ס חקלאי   לוזית רמת רזיאל צור הדסה  
עמינדב   מחסיה שואבה רמת רחל  
צור הדסה   מסילת ציון שורש    
רמת רחל   נווה שלום קרית יערים    
    נחושה      
    נחם      
    נחשון      
    עגור      
    צלפון      
    צפרירים      
    צרעה      
    שריגים      
    תירוש      
    תעוז      
    תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש ספטמבר 2021

01/09/2021 08/09/2021 22/09/2021 26/09/2021 29/09/2021
נווה אילן צור הדסה אביעזר אשתאול נווה אילן
    אבן ספיר בית זית  
    אדרת בית מאיר  
    אורה בית נקופה  
    בר גיורא בקוע  
    מבוא ביתר גבעת ישעיהו  
    מטע גיזו  
    נווה מיכאל גפן  
    נס הרים הראל  
    נתיב הל''ה זכריה  
    עמינדב זנוח  
    צור הדסה טל שחר  
    רמת רחל יד השמונה  
      ישעי  
      כסלון  
      כפר אוריה  
      לוזית  
      מוצא עילית  
      מחסיה  
      מסילת ציון  
      מעלה החמישה  
      נווה שלום  
      נחושה  
      נחם  
      נחשון  
      נטף  
      עגור  
      עין ראפה  
      צובה  
      צלפון  
      צפרירים  
      צרעה  
      קרית ענבים  
      רמת רזיאל  
      שואבה  
      שורש  
      שריגים  
      תירוש  
      תעוז  
      קרית יערים  

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אוגוסט 2021

26/08/2021 23/08/2021 12/08/2021 05/08/2021 01/08/2021
אורה  בית זית  צור הדסה נווה אילן אשתאול
אביעזר  בית מאיר      בקוע
אבן ספיר  בית נקופה מיכל 2     גבעת ישעיהו
אדרת  יד שמונה      גיזו
אורה כסלון      גפן
אשתאול מוצא עילית      הראל
בקוע קיבוץ מעלה החמישה     זכריה
בר גיורא  נטף     זנוח
גבעת ישעיהו עין ראפה     טל שחר
גיזו קיבוץ צובה     ישעי
גפן קרית ענבים     כפר אוריה
הראל רמת רזיאל     לוזית
זכריה שואבה      מחסיה
זנוח שורש     מסילת ציון
טל שחר גבעת יערים      נווה שלום
ישעי        נחושה
כפר אוריה       נחם
לוזית       נחשון
מבוא ביתר       עגור
מחסיה       צלפון
מטע       צפרירים
מסילת ציון       צרעה
נווה מיכאל       שריגים
נווה שלום       תירוש
נחושה       תעוז
נחם       תרום
נחשון        
נס הרים        
נתיב הל''ה        
עגור        
עמינדב        
צור הדסה        
צלפון        
צפרירים        
צרעה        
רמת רחל        
שריגים        
תירוש        
תעוז        
תרום        

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש יולי 2021

01/07/2021 08/07/2021 14/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 29/07/2021
אשתאול נווה אילן צור הדסה בית זית אביעזר אשתאול
בקוע     בית מאיר אבן ספיר בקוע
גבעת ישעיהו     בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו
גיזו     יד השמונה אורה גיזו
גפן     כסלון בר גיורא גפן
הראל     מוצא עילית מבוא ביתר הראל
זכריה     מעלה החמישה מטע זכריה
זנוח     נטף נווה מיכאל זנוח
טל שחר     עין ראפה נס הרים טל שחר
ישעי     צובה נתיב הל''ה ישעי
כפר אוריה     קרית ענבים עין כרם בי''ס חקלאי כפר אוריה
לוזית     רמת רזיאל עמינדב לוזית
מחסיה     שואבה צור הדסה מחסיה
מסילת ציון     שורש רמת רחל מסילת ציון
נווה שלום     קרית יערים   נווה שלום
נחושה         נחושה
נחם         נחם
נחשון         נחשון
עגור         עגור
צלפון         צלפון
צפרירים         צפרירים
צרעה         צרעה
שריגים         שריגים
תירוש         תירוש
תעוז         תעוז
תרום         תרום

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש יוני 2021

06/06/2021 10/06/2021 20/06/2021 27/06/2021
אביעזר נווה אילן צור הדסה בית זית
אבן ספיר     בית מאיר
אבן ספיר     בית נקופה
אדרת     יד השמונה
אורה     כסלון
אשתאול     מוצא עילית
בקוע     מעלה החמישה
בר גיורא     נטף
גבעת ישעיהו     עין ראפה
גיזו     צובה
גפן     קרית ענבים
הראל     רמת רזיאל
זכריה     שואבה
טל שחר     שורש
ישעי     קרית יערים
כפר אוריה      
לוזית      
מבוא ביתר      
מחסיה      
מטע      
מסילת ציון      
מפעלי נחם הר טוב      
נווה מיכאל      
נווה שלום      
נחושה      
נחם      
נחשון      
נס הרים      
נתיב הל''ה      
עגור      
עין כרם בי''ס חקלאי      
עמינדב      
צור הדסה      
צלפון      
צפרירים      
צרעה      
רמת רחל      
שריגים      
תירוש      
תעוז      
תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש מאי 2021

02/05/2021 04/05/2021 06/05/2021 16/05/2021 19/05/2021 30/05/2021
בית זית אביעזר אשתאול נווה אילן צור הדסה בית זית
בית מאיר אבן ספיר בקוע     בית מאיר
בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו     בית נקופה
יד השמונה אורה גיזו     יד השמונה
כסלון בר גיורא גפן     כסלון
מוצא עילית מבוא ביתר הראל     מוצא עילית
מעלה החמישה מטע זכריה     מעלה החמישה
נטף נווה מיכאל זנוח     נטף
עין ראפה נס הרים טל שחר     עין ראפה
צובה נתיב הל''ה ישעי     צובה
קרית ענבים עין כרם בי''ס חקלאי כפר אוריה     קרית ענבים
רמת רזיאל עמינדב לוזית     רמת רזיאל
שואבה צור הדסה מחסיה     שואבה
שורש רמת רחל מסילת ציון     שורש
קרית יערים   נווה שלום     קרית יערים
    נחושה      
    נחם      
    נחשון      
    עגור      
    צלפון      
    צפרירים      
    צרעה      
    שריגים      
    תירוש      
    תעוז      
    תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אפריל 2021

05/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 15/04/2021 21/04/2021
בית זית מושב אורה הוסטל אביבים נווה אילן צור הדסה
בית מאיר אביעזר אשתאול    
בית נקופה אבן ספיר בקוע    
יד השמונה אדרת גבעת ישעיהו    
כסלון בר גיורא גבעת שמש    
מוצא עילית מבוא ביתר גיזו    
מעלה החמישה מטע גפן    
נטף נווה מיכאל הראל    
עין ראפה נס הרים זכריה    
צובה נתיב הל"ה זנוח    
קרית ענבים עין כרם בי"ס חקלאי טל שחר    
רמת רזיאל עמינדב ישעי    
שואבה צור הדסה כפר אוריה    
שורש רמת רחל לוזית    
קרית יערים   מחסיה    
    מסילת ציון    
    מפעלי נחם - הר טוב    
    נווה שלום    
    נחושה    
    נחם    
    נחשון    
    עגור    
    צלפון    
    צפרירים    
    צרעה    
    שריגים    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודשים פברואר 2021

08/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 18/03/2021 24/03/2021
בית זית אביעזר אשתאול נווה אילן צור הדסה 
בית מאיר אבן ספיר בקוע    
בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו    
יד השמונה אורה גיזו    
כסלון בר גיורא גפן    
מוצא עלית מבוא ביתר הראל    
מעלה החמישה מטע זכריה    
נטף נוה מיכאל זנוח    
עין ראפה נס הרים טל שחר    
צובה נתיב הל"ה ישעי    
קרית ענבים עין הרים בי"ס חקלאי כפר אוריה    
רמת רזיאל עמינדב לוזית    
שואבה צור הדסה מחסיה    
שורש רמת רחל מסילת ציון    
גבעת יערים   מפעלי נחם הר טוב    
    עין נקובה    
    נווה שלום    
    נווה שלום    
    נחושה     
    נחם    
    נחשון    
    עגור    
    צלפון    
    צפרירים    
    צרעה    
    שריגים    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודשים ינואר פברואר 2021

13/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 28/01/2021
בית זית אביעזר אשתאול נווה אילן
בית מאיר אבן ספיר בקוע  
בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו  
יד השמונה אורה גיזו  
כסלון בר גיורא גפן  
מוצא עילית מבוא ביתר הראל  
מעלה החמישה מטע זכריה  
נטף נווה מיכאל זנוח  
עין ראפה נס הרים טל שחר  
צובה נתיב הל''ה ישעי  
קרית ענבים עין כרם בי''ס חקלאי כפר אוריה  
רמת רזיאל עמינדב לוזית  
שואבה צור הדסה מחסיה  
שורש רמת רחל מסילת ציון  
קרית יערים   מפעלי נחם הר טוב  
    נווה שלום  
    נחושה  
    נחם  
    נחשון  
    עגור  
    צלפון  
    צפרירים  
    צרעה  
    שריגים  
    תירוש  
    תעוז  
    תרום  
10/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 25/02/2021
בית זית אביעזר אשתאול נווה אילן
בית מאיר אבן ספיר בקוע  
בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו  
יד השמונה אורה גיזו  
כסלון בר גיורא גפן  
מוצא עילית מבוא ביתר הראל  
מעלה החמישה מטע זכריה  
נטף נווה מיכאל זנוח  
עין ראפה נס הרים טל שחר  
צובה נתיב הל''ה ישעי  
קרית ענבים עין כרם בי''ס חקלאי כפר אוריה  
רמת רזיאל עמינדב לוזית  
שואבה צור הדסה מחסיה  
שורש רמת רחל מסילת ציון  
קרית יערים   מפעלי נחם הר טוב  
    נווה שלום  
    נחושה  
    נחם  
    נחשון  
    עגור  
    צלפון  
    צפרירים  
    צרעה  
    שריגים  
    תירוש  
    תעוז  
    תרום  

 

תכנית פינוי נייר/עיתון חודש דצמבר 2020

06/12/2020 17/12/2020 18/12/2020 20/12/2020
נווה אילן  בית זית אשתאול אביעזר
  בית מאיר בקוע אבן ספיר
  בית נקופה גבעת ישעיהו אדרת
  יד השמונה גיזו אורה
  כסלון גפן בר גיורא
  מוצא עילית הראל מבוא ביתר
  מעלה החמישה זכריה מטע
  נטף זנוח נווה מיכאל
  עין ראפה טל שחר נס הרים
  צובה ישעי נתיב הל''ה
  קרית ענבים כפר אוריה עין כרם בי''ס חקלאי
  רמת רזיאל לוזית עמינדב
  שואבה מחסיה צור הדסה
  שורש מסילת ציון רמת רחל
  קרית יערים נווה שלום  
    נחושה  
    נחם  
    נחשון  
    עגור  
    צלפון  
    צפרירים  
    צרעה  
    שריגים  
    תירוש  
    תעוז  
    תרום  

 

תכנית פינוי נייר נובמבר 2020.pdf