לוגואים

קול קורא ליישובים:

מלגת מעורבות בקהילה בשת"פ מפעל הפיס לשנת תשפ"ג

חדש חדש חדש חדש!!!

בנינו תכנית מלגות במיוחד לקהילה שלכם!

קול קורא זה פונה ליישובי המועצה המעוניינים להגיש בקשה לבחירת פרויקט התנדבות ביישובים.

המועצה האזורית מטה יהודה שמה לה למטרה לעודד ולתמוך ביציאתם של צעירי המועצה ללימודים גבוהים. בהתאם לחזונה של המועצה ולרפורמה החדשה, לפיו לימודים יובילו את האזור לקדמה ובניית עתיד טוב יותר, מוענקות לסטודנטים תושבי המועצה זו השנה השלישית מלגות "מלגות בקהילה".

סטודנט אשר יימצא מתאים יתרום מזמנו וממגוון כישוריו לטובת פיתוח חיי הקהילה ביישובי המועצה ויהיה זכאי בתמורה למלגת לימודים אטרקטיבית: "מלגות בקהילה בשת"פ מפעל הפיס".

*שימו לב כי מדובר בהגשת מועמדות היישובים להשתתפות בתכנית ולא לאיתור מועמדים ספציפיים

*יישובים המעוניינים להשתתף בפרויקט מתבקשים לבחור תכנית אחת מהתכניות המפורטות מטה

*יישוב אשר ייבחר יצטרך להתחייב ולעמוד בכל תנאי הסף כבסיס לתכנית

  • היקף שעות ההתנדבות הנדרשות מסטודנט הינה 140 שעות סה"כ (בחודשים: ספטמבר-יולי)
  • 30 שעות מסך שעות ההתנדבות יוקצו לפעילות והכשרת המלגאים מטעם המועצה ומפעל הפיס
  • איש קשר: על הישוב להעמיד איש קשר מלווה אשר אחראי על הליווי וההדרכה של הסטודנט במהלך חודשי ההתנדבות
  • העמדת תנאים ותקציב לפעילות: על היישוב לוודא כי ביכולתו לספק את התנאים המיטביים הנדרשים לביצוע הפרויקט ולפרט בהצעתו כיצד יספק תנאים אלה לטובתו

תאריך אחרון להגשת הקול קורא 13/7/22

לשאלות נוספות: 
טלפון: 02-9958678 | 02-9958653
מייל: [email protected][email protected]

יש לבחור את הפרויקט המבוקש:

מתוך כלל ההצעות יבחרו 20 פרויקטים אשר ידונו וייבחרו ע"י וועדה המורכבת מנציגים ממחלקות שונות באגף חברה וקהילה