כל העצים הבוגרים הם עצים מוגנים על פי חוק (במגרש שייעודו מגורים, עץ בוגר הינו עץ שקוטר גזעו בגובה 1.3 מ' הינו מעל 20 ס"מ. בשאר ייעודי הקרקע עץ בוגר הינו עץ שקוטרו 10 ס"מ).
אדם המבקש לכרות או להעתיק עץ בוגר חייב לקבל אישור מפקיד היערות, שהינו הגורם המוסמך לכך ע"י משרד החקלאות.
כריתה ו/או העתקה של עץ בוגר ללא היתר, מהווה עבירה.
 

שלבי הבקשה

  1. הורדת הטופס - להורדה לחץ כאן
  2. ביצוע תשלום ( 40 ₪ ) -  לתשלום לחץ כאן
  3. פתיחת קריאה במוקד להמשך מעקב ( 8108*)
  4. העברת הטופס החתום והקבלה לכתובת דוא"ל admita@m-yehuda.org.il 
  5. לאחר קבלת הטופס חתום מטעם המועצה יש לפנות לקק"ל לקבלת אישור לכריתה.

פרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - מחלקת בטיחות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבי קינן ממונה בטיחות וגהות 02-9958920 052-7250920 avi_k@m-yehuda.org.il
אדמית ענפי סגנית מנהל 052-7250906 admita@m-yehuda.org.il