בשעה טובה השלמנו את גיוס הקב"טים החדשים ואנחנו עומדים על 4 קב"טים
בחלוקה לפי אשכולות המועצה :
אלון קריאף – אזור המזלג
רן דנין – אזור עדולם
ניב וקנין – אזור ההר
משה דויד - אזור שורק
 
צוות אחזקת המקלטים פועל במרץ לטיפול במקלטים:
 

לפני:

אחרי:

 

גם פינוי עצים על גדר הביטחון בעקבות מזג האוויר היה לנו:
 

לפני:

אחרי:

 

 

אגף הביטחון ממשיכים בפעילות למען ביטחון התושבים!