הלוגו של האגף לתרבות יהודית

 

 

שבת פרשת משפטים

זמני כניסת השבת יום שישי כ"ו שבט 21.2.2020

 ירושלים: 16:54
 
ת"א :17:09
 
חיפה: 17:00
 
ב"ש: 17:12

זמני יציאת השבת יום שבת כ"ז שבט 12.2.2020

ירושלים: 18:08
 
ת"א :18:10
 
חיפה: 18:08
 
ב"ש: 18:11
 

 

שבת שלום,

השבוע ציינו את שבוע הגישור בארץ
רצינו לדבר על מספר נקודות שמדברות על גישור במקורות:

 1. פרשת השבוע פרשת משפטים מדברת בדיני ממונות, סכסוך שכנים וסכסוך חברים.
  התורה מצוה: " אלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
  ומסבירה: לפני הבית דין שידונו בדיני ממונות ויעשו פשרה וגישור.

 2. בפרשת וירא כתוב שהמלאך מספר לשרה שיהיה לה בן והיא צוחקת ואומרת לו ״אדוני זקן״ על אברהם.
  ושאברהם שואל ״למה זה צחקה שרה״??
  המלאך אומר לו בגלל שהיא אמרה שהיא זקנה ואנחנו רואים שהמלאך משנה דברי שרה למען שלום בית אנחנו רואים התערבות של הקב״ה למען שלום בית בין בני זוג.

 3. אבות דרבי נתן פרק 12
  על אהרון הכהן
  (א) הלל ושמאי קבלו מהם.
  הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרן -אוהב שלום, ורודף שלום,
  ומשים שלום בין איש לאשתו, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
  אוהב שלום כיצד?
  מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד, כדרך שהיה אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד.

  שנאמר: (מלאכי ב) "תורת אמת היתה בפיהו, ועולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי, ורבים השיב מעון".
  רבי מאיר אומר: מה תלמוד לומר 'ורבים השיב מעון'?
  - כשהיה אהרן מהלך בדרך, פגע בו באדם רשע, ונתן לו שלום.
  למחר ביקש אותו האיש לעבור עבירה. אמר: אוי לי, היאך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן, בושתי הימנו שנתן לי שלום.
  נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה.
  וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן וישב אצל אחד מהם.
  אמר לו: בני, ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו.
  והולך אהרן ויושב אצל האחר, ואומר לו :בני ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, ואומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו.
  וכשנפגשו זה בזה, גפפו ונשקו זה לזה. לכך נאמר (במדבר כ) "ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל":
  (ד) דבר אחר: מפני מה בכו ישראל את אהרן שלשים יום? - מפני שדן אהרן דין אמת לאמיתו. מניין לא אמר לאיש שסרחת, ולא לאישה שסרחת. לכך נאמר 'ויבכו אותו כל בית ישראל'.
  אבל משה שמוכיחן בדברים קשים, נאמר 'ויבכו בני ישראל את משה'.
  ועד כמה אלפים היו בישראל שנקראו שמם אהרן, שאלמלא אהרן לא בא זה לעולם, שהיה משים שלום בין איש לאשתו, ומזדווגין זה עם זה, והיו קורין שם הילוד על שמו.

 4. תלמוד בבלי מסכת ברכות דך נו עמוד ב
  שלשה סוגים של שלום:
  1. נהר- מפריד בין אנשים כל אחד מצד אחר צריך להתאמץ בשביל להיפגש.
  2. קדרה- מחברת מים ואש שהם ניגודים שרק בעזרת מתווך הם יכולים אפילו ליצור תבשיל.
  3. ציפור - מחברת בין שמים וארץ עפה ויכולה להעביר מידע בין אלה שבשמים לאלה שבארץ.

 

במועצה יש מרכז  גישור ואנחנו מעודדים/ממליצים שכל מי שצריך שיצור קשר עם המרכז דרך אתר המועצה.

 

תודה לרבנים שעזרו בכתיבת המקורות:

הרב גד אטיאס

הרב יוסף זוהר