קבלת שירותי עבודות מחפרון ביישוב מהמועצה

המועצה מעמידה לרשות וועדי היישוב שירות עבודות מחפרון.

עיקרי התנאים למתן עבודת טרקטור הינם:

א. עבודת הטרקטור תעשה אך ורק בתוך תחום ישוב/קיבוץ.

ב. הבקשה מותנית במילוי טופס מקוון בשם "בקשר לעבודת טרקטור" המפורסם באתר (בתחתית העמוד) לאחר מילוי הטופס יש ליצור קשר עם מחלקת קיימות ואיכות הסביבה לצורך המשך תיאום העבודה.

ג. יישוב זכאי לקבלת שירות עבודת טרקטור בתדירות של אחת לשנה בלבד.

ד. ביצוע העבודה יאושר על ידי מנהל מחלקת קיימות ואיכות הסביבה ובהתאם לתיאור העבודה הנדרשת.

ה. עבודת הטרקטור תעשה בשטחים ציבוריים בלבד, כל שינוי ידרוש אישור מאת מנהל המחלקה.

ו. שעות העבודה יבצעו בין השעות 8:00 עד 16:00.

ז. ידוע לי כי כל שינוי בפרטי העבודה כאמור בחלק א' של הבקשה, מחייב הגשת בקשה חדשה להיתר עבודה נוספת.

ח. ידוע לי כי הטרקטור לא יבצע עבודות המנוגדות לחוק תכנון ובנייה, חוק שמירת הניקיון, חוק רשות העתיקות.

ט. בין יתר סוגי העבודות שניתן לבצע עם הטרקטור: יישור שטחי אדמה, ניקוי תעלות ניקוז, ניקוש עשבייה, מערומי פסולת, פילוס דרכי עפר וכד'.

נשמח לעמוד לרשותכם,
מחלקת קיימות ואיכות הסביבה