נוהל רכישת עגלות אשפה והחלפתם

  1. מתי יש צורך לרכוש/להחליף פח אשפה? על פי הצורך – כשנכנס תושב לבית חדש, או שהפח לאחר שנות האחריות ויצא מכלל שימוש.
  2. תשלום עבור החלפה/רכישת פח אשפה ייעשה דרך מחלקת הגביה של המועצה בהתאם לזמני קבלת קהל או דרך אתר האינטרנט של מטה יהודה באמצעות כרטיס אשראי, להלן קישור https://m-yehuda.org.il/694/

עלות פח אשפה חדש בגודל 360 ליטר על סך 280 ₪,

עלות החלפת פח אשפה על סך 50 ₪ ותמורת החזרת הפח הישן.

  1. אספקה לאחר ביצוע תשלום, יש לתאם עם מחלקת קיימות ואיכות הסביבה את האספקה בטלפון מספר 02-9958864/613 או במייל בכתובת [email protected]  בצירוף אסמכתא לתשלום.
  2. אחריות לאחר 3 שנות האחריות, כל החלפת פח אשפה תעשה תהיה בעלות 50 ₪, ותמורת החזרת הפח הישן.

חובה לשמור על הקבלה שמהווה אחריות ל-3שנים.

לאחר תקופת האחריות, אין המועצה מחליפה/מתקנת פח בגין שבר, סדק, חוסר בגלגלים ומכסה.

  • במקרה של דיווח על נזק שנגרם לעגלת האשפה כתוצאה מפינוייו, חלה החובה לצרף תמונה בעת פתיחת פנייה במוקד המועצה.
  • כל האמור בנוהל זה יהיה בכפוף למלאי פחי אשפה במועצה.