אנחנו יודעים שכולם רוצים להיות מעודכנים, אבל מה לעשות, פרוטוקול זה לא תמיד הדבר הכי כיף לקרוא, החלטנו להביא לפניכם את עיקרי החלטות המליאה מהישיבה שנערכה ב 14/08/2019 בשפה פשוטה עם הסברים...

כמובן שאם תרצו הרחבה, תוכלו להקליק ולצפות בפרוטוקול המלא >>

משולחנה של מליאת המועצה

ישיבה מספר 9

14/08/2019

 

אושרה ועדת ביקורת

בישוב נחם

 

ועדת המשנה לתכנון ובניהאושר מינויו של בני אלירז, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הפיתוח, לשמש ממלא מקום כיו"ר וועדת המשנה לתכנון ובניה מטה יהודה

 

אושרו עדכוני תקציב,

כולל תקציב ועדים

 

אושרו הדוחות הרבעוניים

לשנים 2018-2019

 

אושר פרסום פרוגרמה של שטחי מקרקעין בבעלות המועצה המיועדים להקצאה במסגרת ועדת הקצאות

 

אושרו פתיחה,

עדכון וסגירת תב"רים

 

אושר פתיחת חשבון נאמנות להרחבה בישוב שריגים

 

אושרה הסמכת פקחים לשרות הוטרינרי

 

אושר פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 26.06.2019

מטה יהודה

 

אזורי תעשייהאושר מינויו של שלומי מגנזי, סגן ראש המועצה, כממלא מקום יו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה