אנחנו יודעים שכולם רוצים להיות מעודכנים, אבל מה לעשות, פרוטוקול זה לא תמיד הדבר הכי כיף לקרוא, החלטנו להביא לפניכם את עיקרי החלטות המליאה מהישיבה שנערכה ב 26/06/2019 בשפה פשוטה עם הסברים...

כמובן שאם תרצו הרחבה, תוכלו להקליק ולצפות בפרוטוקול המלא >>

משולחנה של מליאת המועצה

ישיבה מספר 8

26/06/2019

אושר פתיחת חשבון ושינוי בעל זכות חתימה חשבון רשות + הורים בי"ס "האלה נחושה"

מטבעותאושרו:

  • פתיחת תב"רים (בית ספר אלון – כשר חברתי)
  • עדכון תב"רים
  • עדכוני תקציב

אישור ועדות ביקורת בישובים:
בית מאיר, נחשון,
נווה מיכאל רוגלית, עמינדב,
קרית ענבים, תעוז

אושרה ועדת רכש

אסתר אקוע מונתה כנציגת מנכלית המועצה

אושרה הגשת ערר כנגד החלטת הועדה המחוזית לדחיית ההתנגדות שהוגשה לתוכנית בעניין מחצבת בית מאיר ומסילת ציון

אושר סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הפיתוח כמורשה חתימה

אושר תקציב 2019 לישובים:
נחשון, שריגים, ישעי, עין נקובא, צלפון, אשתאול, שואבה, שדות מיכה

אושרו הדוחות
הכספיים של החברה
הכלכלית

אושרו דוחות כספיים לשנת 2018
בישובים: לוזית ומעלה החמישה

מטה יהודה

 

שירות וטרינריהוסמכו פקחים של השרות הוטרינרי

אדמית ענפי, סנאד, חאתם, ריאד אבו, איציק אבגי, מג'ד עוודאלה