תכנית פינוי גזם חודש מאי 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
02/05/2021 03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף    
כפר אוריה אדרת גיזו גבעת ישעיהו נס הרים  
אביעזר בקוע שריגים רמת רזיאל מוצא עלית  
רוגלית צלפון אורה שואבה גבעת יערים  
מבוא ביתר בית נקופה נתיב הלה נוה שלום בית זית  
    גפן      
09/05/2021 10/05/2021 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 14/05/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף    
צפרירים בר גיורא מטע נחשון נס הרים  
לוזית נחושה ישעי רמת רזיאל מוצא עלית  
אשתאול שורש שריגים שואבה נחם  
צרעה אבן ספיר תרום מחסיה מעלה בחמישה  
מבוא ביתר     עגור    
16/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021
צור הדסה איסוף   צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף    
מסילת ציון   כסלון שורש נס הרים  
עמינדב   תעוז תירוש גבעת יערים  
צרעה   שריגים רמת רזיאל צלפון  
מבוא ביתר   נטף אורה מוצא עלית  
    בית נקופה בית מאיר זנוח  
ערב שבועות שבועות גפן   בית זית  
23/05/2021 24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף  
יד השמונה נוה אילן רוגלית שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה שריגים תרום נס הרים  
עמינדב נחושה   אביעזר מוצא עלית  
צרעה     רמת רזיאל בית זית  
מבוא ביתר     עגור    

 

תכנית פינוי גזם חודש אפריל 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
04/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021
צלפון אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים שואבה מוצא עלית  
    אורה   גבעת יערים  
        בית זית  
11/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה עצמאות נתיב הלה
לוזית   ישעי נחשון מעלה בחמישה
אשתאול נחושה שריגים רמת רזיאל  
אבן ספיר שורש תרום נחם  
      שואבה  
      מחסיה  
18/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים*2 זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל בית זית  
    מבוא ביתר אורה מוצא עלית  
    צלפון      
25/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
  עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
  נחושה שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל    

 

תכנית פינוי גזם חודש מרץ 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
  01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021
  אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים צלפון מוצא עלית  
    אורה שואבה גבעת יערים  
        בית זית  
07/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה מעלה בחמישה נתיב הלה
לוזית מבוא ביתר ישעי נחשון*3 נס הרים  
אשתאול נחושה שריגים רמת רזיאל אבן ספיר  
  שורש תרום נחם    
      שואבה מוצא עלית  
      מחסיה*3 בית זית  
14/03/2021 15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל מוצא עלית  
    מבוא ביתר  אורה בית זית  
21/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
צלפון עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
  נחושה שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל    
28/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021    
פסח          

תכנית פינוי גזם חודש פברואר 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
  01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021
  אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים צלפון מוצא עלית  
    אורה שואבה גבעת יערים  
        בית זית  
07/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה מעלה בחמישה נתיב הלה
לוזית מבוא ביתר ישעי נחשון נס הרים עג'ור
אשתאול שורש שריגים רמת רזיאל אבן ספיר  
    תרום נחם מוצא עלית  
      שואבה בית זית  
      מחסיה    
14/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל מוצא עלית  
    מבוא ביתר  אורה נחושה  
        בית זית  
21/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
צלפון עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
    שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל