שעה- 10:00-12:00

דיני התקשרויות ורכש
מנחה: עו"ד ורד כהן היועצת המשפטית למועצה