טופס זה מיועד:

  •  לתושבים חדשים שרכשו /שכרו דירה במטה יהודה ואמורים להתאכלס בשנת הלימודים הבאה תשפ"ד וטרם עדכנו ת"ז במטה יהודה. 
  • לתושבים שת.ז שלהם אינה מעודכנת כרשומים כתושבים במטה יהודה.

הנכם נדרשים  לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

  • חוזה קניה/בניה /היתר בניה /שכירות (עמוד ראשון)

  • ביטול רישום מהרשות הקודמת

  • ספח ת"ז שני ההורים

  • ***עבור ילדי הגנים בלבד: לאחר קליטת הנתונים במערכת ניצור קשר להסדרת התשלום ע"ס 336 ש"ח עבור תוכנית העשרה וביטוח 

 

 

פרטי הילד/ה
שם משפחהשם פרטימס' ת"זתאריך לידהגן הילדים המבוקשכתהבית ספר המבוקש

 

ידוע לי כי הרישום של בני/בתי:

  1. יהיה תקף בתנאי שהכתובת בתעודת הזהות תהיה באחד מהישובים במועצה אזורית מטה יהודה.
  2. שינוי הכתובת יבוצע לא יאוחר מתאריך 01/08/2023 לאחר תאריך זה יבוטל  הרישום.

סטטוס הורים (חובה) שדה חובה

*הורים גרושים, שימו לב! הרשמת ילדכם לא תאושר עד למילוי כתב הצהרת הורים גרושים (תיפתח אופציה למילוי הטופס לאחר בחירת הסטטוס)

לרישום תלמידים לבתי הספר היסודיים כתות ב' – ו' יש לצרף תעודת תלמיד/ה /הערכה של מחצית ראשונה או תעודה משנה"ל תשפ"ג: