שעה- 17:00-19:00

תרבות, דת ותיירות
מנחה: שלהבת מרכוספלד מנהלת אגף חברה וקהילה