שעה- 17:00-19:00

מדיניות פינוי אשפה ביתית, גושית וגזם, מיחזור והפרדת פסולת
מנחה: לוי עזיז מנהל מחלקת איכות הסביבה וקיימות