שעה- 17:00-19:00

תמיכה וליווי מועדוני ותיקים בישובים, הגיל השלישי, צוות חירום ישובי
מנחה: דפנה בירן אשתר מנהלת אגף הרווחה