תערפי האגרות הנגבות בקשר לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998:

לתשלום אגרת חופש המידע ניתן לשלם במחלקת הגבייה בבניין המועצה

או בטלפון 02-9958914/915

כמו כן במוקד המועצה 8108*

מס' טלפון 02-9958606

 

אגרות חופש המידע עודכנו. החל מיום 1.10.2012 הסכומים המעודכנים, הינם:

  1. אגרת בקשה (תקנה 1) - 20 ₪
  2. אגרת טיפול (תקנה 2) - 54 ₪
  3. אגרת הפקה (תקנה 3(א))
    1. לכל עמוד צילום - 1.35 ₪                         
    2. לדיסקט מחשב - 5.34 ₪
  4. סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) - 266 ₪

 

על מבקש המידע לשלם אגרת בקשה עם הגשת הבקשה לחופש מידע, למעט אם המידע המבוקש הינו מידע אודות עצמו. כמו כן על המבקש להתחייב לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע בסכום הקבוע בתקנות.

אגרת טיפול והפקה תחושב על פי עבודה בפועל. חישוב האגרה מתבצע לפי הערכים המפורטים בחלקו העליון של העמוד.

 

אגרת בקשה לקבלת מידע כללי

עלות: 20 ₪

ניתן לשלם במחלקת הגבייה בבניין המועצה או בטלפון 02-9958914/915

 

אגרת טיפול והפקה

* יש ליצור קשר עם הממונה על חופש המידע בטל' 02-9958606

 

נשמח לעמוד בכל שאלה

 

למעבר לתשלום אגרות חופש המידע לחץ כאן