פרשת נח

זמני כניסת השבת יום שישי

ה' חשון תש"פ 23.10.20

ירושלים: 17:26

ת"א: 17:40

חיפה: 17:31

ב"ש: 17:44

זמני יציאת השבת יום שבת

ו' חשון תש"פ 24.10.2020

ירושלים: 18:37

ת"א: 18:39

חיפה: 18:38

ב"ש: 18:40

 

דבר תורה מאת הרב יוסף זוהר

בפרשת נח כתוב: "נח איש צדיק תמים היה בדרתיו"

למה דרתיו ברבים למה לא בדורו?

מכוון שבפרשה שלו מצויינים שני דורות דור המבול ודור הפלגה

דור המבול רצה לעשות ככל העולה על רוחו גם אם זה בה על חשבון אחרים וה׳ הביא עליהם מבול

ואילו דור הפלגה רצה להתאחד ולמאוס בה׳

ולהיות כאחד (שטאנס אחד) כולם אותו דבר בלי הבדל וה׳ בלבל להם את השפות

ניתן לראות מספר דברים:

* שמצוות בן אדם לחברו חמורות ממצוות שבין אדם למקום

* ושה׳ לא אוהב את שתי המידות

  1. זלזול בכבוד חברים
  2. ושכולם רוצים להיות דומים, שכל אחד ינצל את המיוחדות שלו ואת מה שהוא בא לתרום לעולם
שבת שלום!