שבת פרשת ויקהל- פקודי

שבת מברכין ראש חודש ניסן המולד יהיה ליל ראשון 19 שעות 3 דק' ו5 חלקים

זמני כניסת השבת יום שישי

כ"ח אדר התשפ"א 11.3.2021

ירושלים: 5:07

ת"א: 5:22

זמני יציאת השבת יום שבת

כ"ט אדר התשפ"א 12.3.2021

ירושלים: 6:22

ר"ת: 6:59

דבר תורה מאת הרב אברהם חמו על פרשת ויקהל-פקודי

בפרשה הקודמת קראנו על חטא העגל במעמד הר סיני אחד החטאים הגדולים בתולדות העם היהודי

חטא שהקב״ה רצה למחוק את העם היהודי

ואילו בפרשה הזאת אנחנו קוראים ויקהל

אומר הרב חמו מה הכפרה של חטא העגל

"ויקהל"- ברגע שעם ישראל מאוחד כעם אחד בלב אחד זה זמן שיכול לכפר על כל העוונות.

שנזכה כל אחד לאחדות עם עצמו עם ביתו ועם כל ארצו

אוהב אותכם עם ישראל מכל ה❤

ושתמיד נזכור: ״עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה״ 

וכל הבוטח בה׳ חסד יסובבנו


שבת שלום!